Յանգապատում

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
46. ԵՐԳ
       Քո՛յր, մօտեցի՛ր կըրակին,
Ծըխէ տերեւն այս բուրեան,
Զի ամէն բան ինձ կրկին
Կը դարձընէ հոտն արեան:
       Քո՛յր, մօտեցի՛ր դարակին
Ու բեր հեղուկն հընծանեան,
Զի ամէն բան ինձ կրկին
Կը դարձընէ համն արեան:
       Քո՛յր, մօտեցի՛ր ճըրագին,
Մարէ՛ զայն, թո՛ղ լուսինկան,
Զի ամէն բան ինձ կրկին
Կը դարձընէ գոյնն արեան:
       Քո՛յր, մօտեցի՛ր նըւագին,
Երգէ՛ դաշտերն ու ցորեան,
Զի ամէն բան ինձ կրկին
Կը դարձընէ ձայնն արեան:
       Քո՛յր, մօտեցո՛ւր իմ ձեռքին
Աստուածաբոցն հըրացան,
Զի ամէ՜ն բան ինձ կրկին
Կը յիշեցնէ վրէ՛ժն արեան…