Յանգապատում

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
42. ՍԻՐԵՐԳ
       Երբ կը մեկնիմ ես քու քովէդ,
Կ'ըլլամ շիկնոտ ու թրուըռուն`
Ինչպէս կ'ըլլայ` բուրումնաւէտ
Վարդենիքէն անցնող առուն:
       Եւ ջուրին պէս այն թրւըռուն ,
Քու նախընծայ գրկանքիդ հետ,
Մոլորելով կ'ըլլայ անհետ`
Գետ հոգւոյդ մէջ` սրտիս առուն:
       Ու գետին պէս` սրտիս առուն
Կը տանիս քու մահուան ճամբէդ`
Զարնելով զայն մերթ ծաղկաւէտ
Ափունքներուն` մերթ քարերուն: