Նախակրթութեան սխալները…

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հրատարակուել է ժամանակի մամուլում. Տե՛ս
------------
Նախակրթութեան սխալները

 

«Արեւելք», 1902, 1/14 Մայիս, թիւ 4934

«Արեւելք», 1902, 2/15 Մայիս, թիւ 4935

«Արեւելք», 1902, 3/16 Մայիս, թիւ 4936

«Արեւելք», 1902, 10/23 Մայիս, թիւ 4942

«Արեւելք», 1902, 4/17 Յունիս, թիւ 4963

«Արեւելք», 1902, 7/20 Յունիս, թիւ 4966

«Արեւելք», 1902, 13/26 Յունիս, թիւ 4971

«Արեւելք», 1902, 18/1 Յուլիս, թիւ 4975

«Արեւելք», 1902, 5/18 Յուլիս, թիւ 4990

«Արեւելք», 1902, 17/30 Յուլիս, թիւ 5000

«Արեւելք», 1902, 18/31 Յուլիս, թիւ 5001

«Արեւելք», 1902, 30 Յուլիս/12 Օգոստոս, թիւ 5011

«Արեւելք», 1902, 2/15 Օգոստոս, թիւ 5014

«Արեւելք», 1902, 5/18 Օգոստոս, թիւ 5016

  ----------------

ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ. Դասաւանդութեանց մասին ինչ ինչ խորհրդածութիւններ

 

«Արեւելք», 1902, 7/20 Օգոստոս, թիւ 5018

«Արեւելք», 1902, 9/22 Օգոստոս, թիւ 5020