Նախակրթութեան սխալները…

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԲԱԺԱԿ ՄԸ

Առ Մեծ. Ռ. Պէրպէրեան

Հիմա կը խորհիմ որ թերեւս ան իրիկունը մասնաւորապէս գոհ էր խղճմտանքը, թերեւս, կ՚ըսեմ, վերջին դասաժամուն խօսեր էր մին իր ան գեղեցիկ դասերէն՝ որոնց

 

«Բիւզանդիոն», 1901, թիւ 1549, 29 Հոկտեմբեր-11 Նոյեմբեր,