Միքայել Նալբանդյանի կյանքի տարեգրությունը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

I. ՄԻՔԱՅԵԼ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԵՐԿԵՐԸ
1. ՏՊԱԳՐՎԱԾ ԻՐ ԿԵՆԴԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐՈՎ 

ա) Առանձին գրքերով 

1 8 57

  Թափառական հրեա, գործ Եվժեն Սյու ֆրանսիացու՝ հեղինակի «Փարիզյան գաղտ նիքների» եւ այլ գրվածների, Միքայել Նալբանդյանցի աշխատութենով: Հատոր առաջին, Մոսկվա, 1857, 381 էջ: Հառաջաբան, էջ 1–XIV: Հիսուսյան, էջ 3-92

1858

Մինին խոսք, մյուսին հարսն, գործ Միքայելի Նալբանդյանց: Մոսկվա, 1858, 96 էջ։ 

Դքսուհի դը Շեւրեոզ, Կլեմանս Ռոբերտի գործը, Միքայել Նալբանդյանցի աշխա սությամբ: Մոսկվա, 1858, 50 էջ

  1861

Երկու տող, Փարիզ, տպագրություն Արամյան, 1861, 48 էջ

1862

  Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ, աշխատասիրեց Սիմեոն Մանիկյան, Փարիզ, տպագրություն Արամյանի, 1862

 

բ) Պարբերական մամուլում 

1851

  Ժամանակ: «Արարատ», N 20, էջ 307-309:

Մի՛ այլ յաստեղս լուսաճաճանչս Ուրանիա սիգասցի։

«Արարատ», N 27, էջ 419–420

Հիմարաց՝ ուսման վրա ունեցած կարծիքը:   «Արարատ», N 32, էջ 509-510 

Հերքումն յիմարական կարծեաց, զոր անմիտք ունին ի վերայ ուսման:   «Արարատ», N   33, էջ 519–520

1857

/358/ О новом журнале на армянском языке (письмо к редактору). «Молва», 1857, N 26, էջ 311-313

1858

Կրիտիկա. «Հանդես նոր Հայաuոսության», գործ Ստեփանոս վարդապետի Նազար յանց, Ա. հատոր, Մոսկվա, 1857։ «Հյուսիսափայլ», I, էջ 71–80։

  Դքսուհի դը Շեւրեոզ, Կլեմանս Ռոբերտի գործը, թարգմանություն, Կոմս էմմանուել ստորագրությամբ: «Հյուսիսափայլ», 11, էջ 81-130

Վայր ընկնող աստղեր, Կոմս Էմմանուել ստորագրությամբ: «Հյուսիսափայլ». II, էջ 130–133

Մահացուցակ, Գեորգ Գեղամյանի մահվան առթիվ «Հյուսիսափայլ», II, էջ 143-154։ 

[Դամբանական ճառ)։  «Հյուսիսափայլ», II, էջ 156-158

  Աղքատ կին, Կոմս Էմմանուել ստորագրությամբ։ «Հյուսիսափայլ», III, էջ 186-188։  

  Հայ մարդու հայրենիքը, Կոմս Էմմանուել ստորագրությամբ։  «Հյուսիսափայլ», III, էջ 188-190

  Աշխարհի, կազմածը եւ նորա հրաշքները։ «Հյուսիսափայլ», 11, էջ 190-216։ 

Պրոպերցիա Րոսսի, Լուդովիկոս Դելատրի պատմությունը (թարգմանություն)։ «Հյուսիսափայլ», IV, էջ 250-263

Լուսին, Կոմս Էմմանուել ստորագրությամբ: «Հյուսիսափայլ», IV, էջ 264:

Նամակ առ հրատարակողը: «Հյուսիսափայլ», IV, էջ 334–337:

Հիշատակարան Կոմս Էմմանուելի օրագրության թերթերից։ «Հյուսիսափայլ», IV, էջ 338-344. V, էջ 376-386. VI, էջ 496-507. VII, էջ 76-86. VIII, էջ 137-167. IX, էջ 242-248. X, էջ 335-353

Առօրյա աշխարհ, Կոմս Էմմանուել ստորագրությամբ: «Հյուսիսափայլ», V, էջ 374–375։ 

  Մխիթար Սեբաստացի եւ Մխիթարյանք։ «Հյուսիսափայլ», V, էջ 399-416. VI, էջ 456 485. XI, էջ 416 –427

  Կրիտիկա. Ժողովրդական լեզվով թարգմանված եւ տպված Ռոբինզոնի պատմու թյունը Գամառ-Քաթիպայի աշխատութենով, Ս. -Պետերբուրգ, 1857: «Հյուսիսափայլ», V, էջ 417-420։ 

Նամակ առ հրատարակողը, Սերովբե Խաչատուրյան Շահբեկ ստորագրությամբ: «Հյուսիսափայլ», VII, էջ 72-76

Առաջարկություն, Կոմս Էմմանուել ստորագրությամբ։ «Հյուսիսափայլ», IX, Լ: 186-188

  Թե ինչպես է երկրագունդի ներքին կազմակերպությունը, Ն ......... ստորագրությամբ: «Հյուսիսափայլ», IX, էջ 225-241

Նկատողությունք։ «Հյուսիսափայլ», X, էջ 298-311։

Երազ: Կոմս Էմմանուել ստորագրությամբ: «Հյուսիսափայլ», XI, էջ 412-41):

Նամակ առ հրատարակողը։ Ա Լ «Հյուսիսափայլ», XI, էջ 428–438:

Թալիսմաններ, Ֆաբր դ'Օլիվիեի: «Հյուսիսափայլ», XII, էջ 439-505:

1859 [1]

Հիշատակարան Կոմս Էմմանուելի օրագրության թերթերից (շարունակություն. սկիզբը տե՛ս, 1858 թ. ): «Հյուսիսափայլ», I, էջ 66-79. 11, էջ 148-166. VIII, էջ 647-659. IX, էջ 725— 750. XI, էջ 907–918:

Մահացուցակ Աբրահամ Պողոսյանց փաստաբանի [2]: «Հյուսիսափայլ», 1, - էջ 80-81

Ազգային ժառանգությունք։ «Հյուսիսափայլ», V, էջ 379-384

Մեռելահարցուկ: «Հյուսիսափայլ», VIII, էջ 581–629. II, էջ 665-708. X, էջ 753–771

Նամակագրությունք, Ծատուր Պողոսյանց եւ Մարտիրոս Սառաֆյանց ստորագրությամբ։ «Հյուսիսափայլ», X, էջ 808-821։ 

Նամակներ, Մարտիրոս Սառաֆյանց եւ Ադոլֆ Բլումենթալ ստորագրությամբ: «Հյուսիսափայլ», XI, էջ 902-906

Նամակ առ հրատարակողը, արտատպություն «Հյուսիսափայի» 1858 թ. N 11-ից: « Արեւմուտք», 1859, N 11, էջ 82-85. X: 12, էջ 90-92

Առաջաբան «Թափառական հրեայի», արտատպություն: «Արեւմուտք», 1859, . 21, էջ 161-163. N 22, էջ 169-172

1860

Հիշատակարան Կոմս Էմմանուելի օրագրության թերթերից (շարունակություն. սկիզբը տե՛ս 1858 եւ 1859 թթ. ): «Հյուսիսափայլ», V, էջ 378-396. VI, էջ 462-486

Հիշատակարան Կոմս Էմմանուելի օրագրության թերթերից, մի հատված, արտատպված «Հյուսիսափայլի» 1859 թ. 11-րդ ամսատետրակից: «Մեղու», N 86, էջ 14-15

  Մանկության օրեր, Կոմս Էմմանուել ստորագրությամբ: «Հյուսիսափայլ», VII, էջ 22-23

  Հիշատակարան Կոմս Էմմանուելի օրագրության թերթերից, հատվածներ «Հյուսիսափայլի» 1860 թ. 5-րդ ամսատետրակից: «Մեղու», 1860, N 101, էջ 130-133

Մանկության օրեր, արտատպություն «Հյուսիսափայլի» 1860 թ. 7-րդ ամսատետրակից: «Մեղու», N 107, էջ 183

Նամակ Կոմս Էմմանուելին, Սարգիս Տեր-Միքայելյան Վարշամյանց ստորագրությամբ: «Հյուսիսափայլ», XI, էջ 384-396

Ազատություն, արտատպություն «Հյուսիսափայլի» 1859 թ. 9-րդ ամսատետրակից։ «Մեղու», 1860, N 109, էջ 198-199

 

/360  / Օշական, Կոմս էմմանուել ստորագրությամբ «Մեղու», 1860, N 117, էջ 259 -260։ 

Հրաշափառ խայտառակություն, Ս. Շահբեկ ստորագրությամբ: «Մեղու», 1860, N 118, էջ 269-270

  Նամակ «Մեղվի» խմբագրին: «Մեղու», 1860, N 119, էջ 273-276։ 

1861

  Երկու տող, հատվածներ. արտատպություն համանուն գրքույկից։ «Մեղու», 1861, N: 133, 135 136

Նամակ Կոմս Էմմանուելին, Ա. Ա. Ե... ստորագրությամբ: «Հյուսիսափայլ», II, էջ 221–225

Հռոմեական նամակ, Ալֆոնզո Ռաթթի ստորագրությամբ: Նա «Հյուսիսափայլ», X, էջ 301-330

  Իտալացի աղջկա երգ 1859 թվականից, Կոմս Էմմանուել ստորագրությամբ: «Հյուսիսափայլ», XI, էջ 400-402

Ազգային թատրոն Պոլսի մեջ:   «Մեղու», 1861, N 147, էջ 225-228

  Իտալացի աղջիկ, Կոմս Էմմանուել ստորագրությամբ, արտատպություն «Հյուսիսափայլի» 1861 թ. 11-րդ ամսատետրակից: «Մեղու», 1861, N 147, էջ 228–229

Ապոլոնին, Կոմս Էմմանուել ստորագրությամբ: «Մեղու», 1861, N 146, էջ 236

1862

Հայտարարություն, Հայաստանի քարտեզի տարագրության մասին «Հյուսիսափայլ», V, էջ 235-240:

Հայտարարություն, Հայաստանի քարտեզի տպագրության մասին, արտատպություն «Հյուսիսափայլից»: «Մեղու», 1862, N 170, էջ 177-178

1863

  Երկու տողից հատվածներ։ Հիշատակարան Կոմս Էմմանուելի օրագրության թեր թերից հատվածներ: Ազատություն։ Արտատպություն «Հյուսիսափայլի» 1859 թ. 9-րդ ամսատետրակից: «Եղբայրասեր», 1863, N 35, էջ 292-293

1864

Ազգային թշվառություն, Ստ. Նազարյանց ստորագրությամբ: «Հյուսիսափայլ», III, էջ 158-173

Ուղերձ առ Մեչուխեչայն ի Կոստանդնուպոլիս, Փառախոտ Ցոլակյանց ստորագրությամբ: «Հյուսիսափայլ», IV, էջ 255

Ազգային թշվառություն, արտատպություն: «Արշալույս Արարատյան», 1864, N 767-769։ 

Կտոր մը այվազովսքիաբանություն: «Մեղու», 1864, դեկտեմբերի 5 (լրացում խմբ.  

1865

/361  / Նամակ առ խմբագիրը. Հայտարարություն, Հայաստանի քարտեզի հրատարակության գործը շարունակելն անհնարին լինելու մասին: «Մեղու Հայաստանի», 1865, N 25, էջ 196-197

2. ՀԵՏՄԱՀՈՒ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ա. ՆԱԽԱՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ա) Առանձին գրքերով, ժողովածուներով եւ այլուր՝ առաջին անգամ  տպագրված երկերը

1868

Ղազար Փարպեցու գրած թուղթը, մեղադրություն ստախոս աբեղաներին. թարգմա նություն եւ բացատրությունը Մ. Նալբանդյանց: Մ. Նալբանդյանցի համառոտո կենսագրությունը։ Տպագրություն Մ. Տեր-Գրիգորյանց, Ս. -Պետերբուրգ, 1868: Այդ գրքում տպագրված են՝ նամակներ. Ղ. Նալբանդյանին՝ 1863 թ. ապրիլի 8, 1863 թ. ապրիլի 12 եւ 1863 թ. ապրիլի 14, Ք. Տ. -ին՝ 1865 թ. դեկտեմբերի 15, անհայտ անձնավորության՝ 1866 թ. Կամիշին

Մամիկոնյան մեծ Վահանի պատասխանը. Հիշենք. Գարնանամուտ: «Քնար հայկական», 1868, էջ 200–205։

  1897

Առաջին անգամ տպագրվում են Նալբանդյանի հետեւյալ նամակները. Ս. Գ. Սուլ թանշահին՝ 1856 թ. մարտի 21, Գ. Սալթիկյանին՝ 1856 թ. ապրիլի 19, 1857 թ. մայի սի 29, 1857 թ. հունիսի 1, 1858 թ. սեպտեմբերի 1, 1859 թ. մարտի 16, 1859 թ. մար տի 31, 1859 թ. հոկտեմբերի 27, 1859 թ. նոյեմբերի 18, Աթանագինեին (?)՝ 1865 թ. մարտի 22: Ընդունելություն Այվազի կոնդակին (?):

Ե. Շահազիզ, Միքայել Ղազարյան Նալբանդյանց, Մոսկվա, 1897

1903

  Միքայել Նալբանդյանցի երկերը, հատոր առաջին: Ռոստով՝ Դոնի վերա, 1903, 25+62 +416 էջ

Բովանդակություն։— Կենսագրական տեսություն: Բանաստեղծություններ։— Աղքատ կին: Լուսին: Առօրյա աշխարհ։— Առաջարկություն: Երազ: Մանկության օրեր: Իտալացի աղջկա երգ 1859 թվականից: Ժան Ժակ Ռուսսոյի հիշատակին: Հենրիկոս Թովմաս Բոքլի հիշատակին: Սուրբ Մեսրովբի տոնին։– Կնդուկ պոչատի եւ նորա Սան չոյի մկրտությունը: Վազող ջրին: Մտածություններ— ա) Անցան օրերս տխրությունով, չտեսա՝ մի բարեկամ, բ) Ա՜խ, փոքրոգի մարդ հողածին, ա՜խ, խաղալիք կրքերի, գ) Պատուհանում նստած միայն զմայլում է իմ հոգին։— Բանաստեղծ։— Հույս: Օտարի գերեզմանի վերա: Վեցերորդը՝ մի՛ շնար: Օշական: ճշմարտություն: Ուսանող եւ մեծատուն: Մտածություն: Չերքեզի երգը: Մուսայից մուսային: Գարնան մուտ: Կյանք: Մի այլ յաստեղս... - Հիմարաց՝ ուսման վրա ունեցած կարծիքը: Ժամա նակ: Ապոլոնին: Տեսիլ (?!): Վայր՝ ընկնող աստղեր: Մեծ Վահանի պատասխանը: –Ո՜հ, լոկ երազ էր: Մեծ մայր: Ազատն աստված: Արձակ գրվածքներ–Մեռելահարցուկ: Հիշատակարաններ . -ԺԴ գլուխ)

1904

/362  / Աղցմիք, Ե. Շահազիզի «Խորեն արք. Գալֆայան եւ Նալբանդյանի «Աղցմիքը»» գրքի հավելվածում, Թիֆլիս, 1904

1906

Միքայել Նալբանդյանցի երկերը, հատոր երկրորդ։ Ռոստով Դոնի վերա, 1906, 581  էջ

  Բովանդակություն: Հիսուսյանք։— Թափառական հրեայի հառաջաբանը։— Կրիտի կա «Հանդես նոր հայախոսության»: Կրիտիկա «Ռոբինզոնի» թարգմանության: Մխիթար Սեբաստացի եւ Մխիթարյանը: Նամակ: <Նամակ առ հրատարակողը: Նկատողությունք: Երկու տող: Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ: Ղազար Փարպեցու թուղթը: Երկու խոսք, թե ինչպես է մեր հայացքը մի օրագրի պաշտոնակատարության մասին: Կրիտիկա «Սոս եւ Վարդիթերի»: Ասվում է լսվելու համար։— Երկրորդ հատված [Ներածություն աշխարհաբարի քերականության]։— Մահացուցակ եւ Դամբանական Գեորգ Նազարյան Գեղամյանցի մահվան առթիվ։— Ղազար Փարպեցու թղթի բա ցատրությունքը

 

բ) Պարբերական մամուլում

  1871

Նկատողություն (Վարդան վարդապետի «Հավաքումն պատմության» ժամանակա գրության առթիվ): «Երկրագունդ», 1871, N 1, էջ 5-8. N 2, էջ 19-23։ 

  Նկատողություն («Նկարագիր միսիոներական երեսնամյա ընթացից ի Տաճկաստան եւ տարաբախտություն հայ ժողովրդյան» հոդվածի առթիվ, տպագրված «Մեղվում» 1862-1864 թթ. ): «Երկրագունդ», 1871, N 3, էջ 39-43:

Նամակ Հարություն Սվաճյանին՝ 1860 թ. դեկտեմբերի 30: «Մեղու», 1871, N: 54

Մինին խոսք, մյուսին հարսն (մի հատված վիպակի առաջին գլխից)։ «ՄԵղու», 1871, N 56

1874

Արկածք Ադամա (մի հատված, ***ստորագրությամբ)։ «Արեւելյան մամուլ», 1874, N 9, էջ 382-384

1878

Նկատողություն (Վարդան վարդապետի «Հավաքումն պատմության» ժամանակագրության առթիվ, այլ ձեռագրից)։ «Փորձ», 1878, N 3, էջ 247-259

1881

Սատանայի պաշտոնական մեծ հանդեսը (ստորագրված՝ Կոմս Էմմանուել): «Փորձ», 1881, N 5-6, էջ 156-198

1888

Ժան Ժակ Ռուսսոյի հիշատակին (անստորագիր) «Արաքս», 1888, գիրք Բ, էջ 18։

1889

/363  / Նամակ Ս. Գ. Սուլթանշահին, 1856 թ. մարտի 21: «Արաքս», 1889, գիրք Ա., էջ 181-183

Ասվում է լսվելու համար «Արաքս», 1889, գիրք Բ, էջ 79-89

Վազող ջրին («***–ի բանաստեղծություններից» ընդհանուր վերնագրով։ Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Բ., 1889, էջ 11

Մտածություններ. ա) Անցան օրերս տխրությունով՝ չտեսա մի բարեկամ... բ) Ա՜խ, փոքրողի մարդ հողածին, ա՜խ, խաղալիք կրքերի... գ) Պատուհանում նստած միայն զմայլում է իմ հոգին... «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Բ., 1889, էջ 12-14

Բանաստեղծ: «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Բ., 1889, էջ 15:

Հույս։ «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Բ., 1889, էջ 16

Օտարի գերեզմանի վերա, «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Բ., 1889, էջ 17–18:

  Վեցերորդը՝ մի՛ շնար: «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Բ., 1889, էջ 19

Երկու խոսք, թե ինչպես է մեր հայացքը մի օրագրի պաշտոնակատարության մասին: «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Բ., 1889, էջ 260-271

. Գյոքչյանին հանձնած բանաստեղծությունների տետրի առաջաբանը], 1855, մայիսի 12, Մոսկվա «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Բ., 1889, էջ 272-275

1890

Ճշմարտություն «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Գ., 1890, էջ 8-12

Ուսանող եւ մեծատուն: «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Գ., 1890, էջ 8-12

Մտածություն («Գարնան վարդը ինձ պետք չէ... «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Գ., 1890, էջ 15-16

  Չերքեզի երգ (Պուշկինից)։ «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Գ., 1890, էջ 17:

Մուսայից մուսային: «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Գ., 1890, 18-21

Գարնան մուտ: «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Գ., 1890, էջ 22— 23

  Կյանք: «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Գ., 1890, էջ 24–26

Կրիտիկա «Սոս եւ Վարդիթեր», վեպ Պերճ Պռոշյանցի [հատված]։ «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Գ., 1890, էջ 322-352

1892

Ազգային թատրոն Պոլսի մեջ։ «Արձագանք», 1892, 3: 49: Ստորագրությունը՝ Մ. Ն., խմբագրության հետեւյալ ծանոթությամբ. «Այսպիսի ժամանակ մենք նպատակահարմար ենք դատում հիշեցնել մեր անմահ հրապարակախոսի կարծիքը թատրոնի նշա/364  /նակության մասին, որ նա գրել էր 1861 թվին, մի խոսք, որ գուցե սթափեցնել մեր թատրոնական գործիչներին»։

  Նամակ Գրիգոր Նալբանդյանին, 1866, փետրվարի 8:

  «Նոր-Դար», 1992, . 96, էջ 3: Նաեւ՝ «Լումա», 1904, N 5, էջ 74–76

1894

Նամակ ընկերոջը (?), 1865 (?)։ «Գաղափար», 1894, N 2, էջ 156

1895

Ժան Ժակ Ռուսսոյի հիշատակին: «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Զ., 1895, էջ 242–243

Հենրիկոս Թովմաս Բոքլի հիշատակին: «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Զ., 1895, էջ 244 246:

Սուրբ Մեսրովբի տոնին: «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Զ., 1895, էջ 247-248։  

Կնդուկ Պոչատի եւ նորա՝ Սանչոյի մկրտությունը: «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Զ., 1895, էջ 249-250

Յաղագս հայկական դպրութեան հառ: «Հանդես գրականական եւ պատմական», գիրք Զ., 1895, հավելված, էջ 3-64

1897

Նամակ Եփրեմ Ալթունյանցին` 1851 թ. սեպտեմբերի 5: «Լումա», 1897, գիրք Բ., էջ 335-336

1900

Երկու հատված աշխարհաբարի քերականության ներածությունից։ «Լումա», 1900, գիրք Ա., էջ 37–59

Տեղի տան տխրութիւնք... [հատված «Աղցմիքից»]: «Տարազ», 1900, 10, էջ 139-140

1901

Նամակ Գ. Սալթիկյանին` 1859 թ. հոկտեմբերի 27: «Վտակ», գրական-բանասիրական ժողովածու, Թիֆլիս, 1901, էջ 215-217: Նաեւ՝ «Տարազ», 1904, N 10, էջ 81: Թեոդիկ, «Ամենուն տարեցույցը», 1914, էջ 23-25

  1902

Հեգելը եւ նորա ժամանակը: «Լումա», 1902, N 5, էջ 53-64. N 6, էջ 128-137. 1903, N 1, էջ 147-156

Նամակ Գայանե Խաչատրյանին՝ 1866 թ. փետրվարի 11: «Տարազ», 1902, 34 35, էջ 364

1903

Ասվում է լսվելու համար: «Լումա», 1903, N 6, էջ 24–34

1904

/365  / Աղցմիք։ «Լումա», 1904, N 1, հավելվածում, էջ ա–ի. N 2, էջ 259

  Մտածություն («Գարնան վարդը ինձ պետք չէ... »), ստորագրված՝ Մ. Ն.: «Լումա», 1904, N 3, էջ 146-147

  Լուդովիկոս Նապոլեոն Բոնապարտը (թարգմանություն «Սովրեմեննիկից») «Լումա», 1904, N 3, էջ 122-127

Նամակ Գրիգոր Նալբանդյանին՝ 1866 թ. փետրվարի 8:   «Լումա», 1904, N 5, էջ 74–76։

[Հատված Հ. Թ. Բոքլի «Անգլիայի քաղաքակրթության պատմության» առաջին հայ տորի 11-րդ գլխից. թարգմանություն]։ «Լումա», 1904, N 5, էջ 64–66

[Կայպակ] [2] ։ «Բանբեր գրականության եւ արվեստի», գիրք Բ, Ս. -Պետերբուրգ, 1904, էջ 205-217

1 9 0 5 Նամակներ տիրացու Սարգսին` 1846 թ. փետրվարի 5 եւ 1846 թ. մարտի «Լումա», 1905, N 1, էջ 79-82

1913

  Նամակ Հովհաննես Խաչիյանին՝ 1861 թ. հունիսի 12(24): «Լույս» շաբաթաթերթ, 1913, N 15-16, էջ 5-6:

1914

Նամակ Կարապետ Հայրապետյանին` 1860 թ. ապրիլի 30: «Լույս» շաբաթաթերթ, 1914, N 23, էջ 4–6. N 24, էջ 2–4

Բ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ  ՇՐՋԱՆ 

ա) Առանձին գրքերով, ժողովածուներով եւ այլուր՝ առաջին անգամ  տպագրված երկերը 

1930

Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ: Երեւան, Պետհրատ, 1930, 112 էջ

1932

  Դիվան Միքայել Նալբանդյանի, [կազմեց եւ ծանոթագրեց] Երվանդ Շահազիզ: Երեւան, 1932, 390 էջ

Բովանդակություն` Հնագույն նամակներ եւ այլ թղթեր: Նամակներ Գրիգոր Կարա պետյան Սալթիկյանին: 1860 թվականին գրված նամակներ եւ այլ թղթեր: Հնդկաստանի ուղեւորության եւ հնդկական կտակներին վերաբերյալ պաշտոնական թղթեր եւ նա/366/մակներ: Բանտից գրված նամակներ [հանված «Նորքի» 1923, 1924 եւ 1925 թթ. գրքերից]։— Բանտից գրված մի թուղթ եւ այլ նամակներ։- Կամիշինից գրված նամակներ: Հավելված

1935

Անտիպ երկեր, խմբագրություն եւ կոմենտարներ Ա. Հովհաննիսյանի: Երեւան—Մոսկվա, Պետհրատ, 1935, 796 էջ:

  Բովանդակություն` Առաջաբան։ Ну, хорошо! - Նամակներ Այվազովսկու վարդապետարանի մասին։ Об изучении армянского языка в Европе и научном значении армянской литературы   (Հայոց լեզվի ուսումնասիրությունը Եվրոպայում եւ հայ գրականության գիտական նշանակությունը)։— Армяно-грегорианская община в Константинополе (Պոլսահայ լուսավորչական համայնքը): - Сенатские показания (Սենատական ցուցմունքներ): Կրիտիկա «Սոս եւ Վարդիթերի»: Ծոցատետրի: նկատողություններ: Բերդի հիշատակարանը: Անցած օրերի... Հրաժեշտ: Մոսկվայի համալսարանի ռեկտորին, 1854 թ. սեպտեմբերի 2-ի դիմումը: Նամակ Հովհ. եւ Խաչ. Լազարյաններին, 1854, հոկտեմբերի 19: Բերդի պարետին, 1864, փետրվարի 5: Ծանոթագրություններ: Կոմենտարներ: Հավելված։— Անվանական բառարան։— Անվանացանկ

1938

Դիմում Ն. Մ. Մեզենցովին՝ 1865 թ. հունիսի «Գրական ժառանգություն», Առաջին գիրք, Երեւան, Արմֆանի հրատ., 1938, էջ 57-58

1939

Երկու տող: II. Ազգային թշվառություն: Խմբ. Հ. Մելիքյանի, կոմենտարներ Ա. Մակարյանի: Երեւան, Արմֆանի հրատ., 1939, 86 էջ

1940

Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր երրորդ, տեքստը պատրաստեցին Հ. Մկրտչյան, Ն. Մուրադյան, Ե. Հովհաննիսյան: Խմբագրությամբ Հ. Մելիքյանի, Խ. Սարգիսյանի, Հ. Մկրտչյանի: Երեւան, Արմֆանի հրատ., 1940, 552 էջ

  Բովանդակություն` Առաջաբան։ Խմբագրության կողմից։ Երկու տող: Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ: Ազգային թշվառություն: Կրիտիկա «Սոս եւ Վարդիթերի»: Կրիտիկա «Սոս եւ Վարդիթերի» (հատված): <Նկատողություն։— Ղազար Փարպեցու թուղթը: Հեգելը եւ նորա ժամանակը: Հատվածներ «Աշխարհաբարի քերականության ներածությունից»: Սենատական ցուցմունքներ: Հավելված։ Կոմենտարներ եւ ծանոթագրություններ: Անվանական բառարան։ Անվանացանկ:

  Կրիտիկա «Սոս եւ Վարդիթեր», Ազգային վիպասանություն, պ. Պերճի Պռոշյանց, Թիֆլիս, 1860: Խմբ. Հ. Մելիքյանի, կոմենտար Հ. Մկրտչյանի, Երեւան, Արմֆանի հրատ., 1940, 140 էջ

1941

Избранные сочинения, Редакция и предисловие X. Саркисяна, Ереван, Армгиз, 1941, 365 cтp

/367  / Содержание: От редактора. Жизнь и общественно-литературная деятельность М. Налбандяна. Стихотворения: (nep. B. Звягинцевой и. т. д). Критика «Сос и Вардитер» (пер. С. Шавердовой). Отрывки из введения в «Грамматику ново-армянского языка» (пер. С. Шавердовой). Примечания H. Mypaдяна.

Բանաստեղծություններ, կազմեց, խմբագրեց եւ առաջաբանը գրեց Նշան Մուրադյանը: Երեւան, Հայպետհրատ, ՀԼԿԵՄ ԿԿ կից մանկապատանեկան գրականության բաժին, 1941, 44 էջ

  Բովանդակություն՝ Առաջաբան: Մարգարե (Լերմոնտովից): Չերքեզի երգ (Պուշ կինից): Բանաստեղծ (Պուշկինից): Վայր ընկնող աստղեր (Բերանժեից): Աղքատ կին (Բերանժեից): Հայ մարդու հայրենիքը: Վազող ջրին: Առօրյա աշխարհ: Երազ (Հայնեից): Ազատություն: Մանկության օրեր։— Հենրիկոս Թովմաս Բոքլի հիշատակին: Ժ. Ժ. Ռուսսոյի հիշատակին

  Խնդիր Մատթեոս Վեհապետյանին՝ 1848 թ. օգոստոսի Մատենադարանի «Գիտական նյութերի ժողովածու», N 1: Երեւան, 1941, էջ 196-198

Դիմում Էջմիածնի Սինոդին` 1853 թ. մայիսի 24։ Մատենադարանի «Գիտական նյութերի ժողովածու), N 1, Երեւան, 1941, էջ 198-200

  Նամակ Մատթեոս Չուխաճյանին՝ 1862 թ. հունվարի 20 Մատենադարանի «Գիտական նյութերի ժողովածու», N 1, Երեւան, 1941, էջ 200-2013 

1945

Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր առաջին, տեքստը, կոմենտարները եւ ծանոթագրությունները Ն. Մուրադյանի. խմբագրությամբ Հ. Մելիքյանի, Խ. Սարգսյանի, Հ. Մկրտչյանի: Երեւան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1945, 554 էջ:

  Բովանդակություն՝ Խմբագրության կողմից։ Բանաստեղծություններ, 1845— 1850 թթ. Ժամանակ: Մի այլ յաստեղս լուսաճաճանչս Ուրանիա սիգասցի: Հիմարաց՝ ուսման վրա ունեցած կարծիքը: Հերքումն հիմարական կարծյաց: 1851— 1855 թթ. Հառաջաբան (նամակ Հ. Գեոքչեյանին) Չերքեզի երգ: Կյանք: Մուսայից մուսային: Վազող ջրին: Ուսանող ու մեծատուն: Մտածություն («Անցան օրերս տխրությունով... »): Մարգարե: Մտածություն (Ա՜խ, փոքրոգի մարդ հողածին... »): Պալեստինու ոստ: Մտածություն («Պատուհանում նստած միայն... »): Բանաստեղծ: Ֆիզիկայի քննություն: Օտարի գերեզմանի վերա: Աստված։ Վեճ: Մտածություն («Գարնան վարդը ինձ պետք չէ»): Հոգեվարք: Արբատ: Նվեր Ամիրյանի: Վեցերորդը՝ մի՛ շնար: Հույս: 18 փետրվարի 1855: Լսարան: Գարնան մուտ: Ճշմարտություն: 1856 1865: Hy, xopoшo! Ո՜հ, սենյակ: Անցած օրերի: Վայր ընկնող աստղեր: Աղքատ կին: Հայ մարդու հայրենիքը: Լուսին: Առօրյա աշխարհ: Առաջարկություն: Երազ: Ապոլոնին: Իտալացի աղջկա երգ: Մանկության օրեր: Օշական: Ուղերձ: Սուրբ Մեսրովբի տոնին։— Կնդուկ պոչատի եւ նորա Սանչոյի մկրտու/368/թյունը: Հենրիկոս Թովմաս Բոքլի հիշատակին: Ժ. Ժ. Ռուսսոյի հիշատակին: Մամիկոնյան մեծ Վահանի պատասխանը: Հիշենք: Կայպակ: Աղցմիք: Սատանայի պաշտոնական մեծ հանդեսը: Մեռելահարցուկ: Հիշատակարան: Կոմենտարներ եւ ծանոթագրություններ։— Անվանական բառարան։ 

 

Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր երկրորդ, տեքստը, կոմենտարները եւ ծանոթագրությունները Ն. Մուրադյանի. խմբագրությամբ Հ. Մելիքյանի, Խ. Սարգսյանի Հ. Մկրտչյանի: Ա Երեւան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1947, 464 էջ

Բովանդակություն` Առաջաբան։— Յաղագս հայկական մատենագրութեան: - Հառաջաբան «Թափառական հրէայի»: Հիսուսյանը: Կրիտիկա «Հանդես նոր հայախոսության»: Գեորգ Գեղամյան։— Դամբանական ճառ: Աշխարհի կազմածը եւ նորա հրաշքները: Նամակ առ հրատարակողը: Մխիթար Սեբաստացի եւ Մխիթարյանք: Կրիտիկա: Նամակ առ հրատարակողը: Թե ինչպես է երկրագունդի ներքին կազմակերպությունը: Նկատողությունք: Նամակ առ հրատարակողը։— Ազգային ժառանգությունք: Նամակ հրատարակողին: Նամակ հրատարակողին: Նամակ հրատարակողին: Հրաշափառ խայտառակություն: Նամակ Կոմս Էմմանուելին: Նամակ «Մեղվի» խմբագրին: Ազգային թատրոն Պոլսի մեջ: Նամակներ Այվազովսկու վարդապետարանի մասին: Об изучении армянского языка в Европе и научном значении армянской литературы (Հայոց լեզվի ուսումնասիրությունը Եվրոսլայում եւ հայ գրականության գիտական նշանակությունը). Армяно-грегорианская община в Константинополе (Պոլսահայ լուսավորչական համայնքը): Նամակ Կոմս Էմմանուելին: Հռոմեական նամակ: -Հայտարարություն: Երկու խոսք: Ասվում է լսվելու համար: Կոմենտարներ եւ ծանոթագրություններ: Անձնանունների բառարան

1949

Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր չորրորդ. տեքստը եւ ծանոթագրությունները պատրաստեց Ա. Ինճիկյանը. խմբագրությամբ Հ. Մելիքյանի, Հ. Մկրտչյանի եւ Ռ. Հովհաննիսյանի: Երեւան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1949, 420 էջ

  Բովանդակություն՝ Խմբագրության կողմից։— Նամակներ եւ պաշտոնական գրու թյուններ, 1846 1866 թթ.: Ծոցատետրի նկատողություններ: Հնդկական կտակների առթիվ գրագրությունների ցանկը: Ձեռնագիր: Գաղտնի բառարան: Բերդի հիշատակարանը: Ֆրագմենտներ՝ ա) Մինին՝ խոսք, մյուսին՝ հարսն, բ) Անցած օրերի..., դ) Հրաժեշտ, դ) Մի հատված Կոմս Էմմանուելի «Հիշատակարանից», ե) Գրական նոթեր, զ) Ֆրագմենտներ լեզվի մասին: Նկատողություն: - Հավելված: - Ծանոթագրություններ: Անձնանունների բառարան։— Անվանացանկ

  1951

Բանաստեղծություններ Երեւան, Հայպետհրատ, ՀԼԿԵՄ Կենտկոմին կից մանկապատանեկան գրականության բաժին, 1951, 35 էջ

Բովանդակություն՝ Ազատություն: Մանկության օրեր: Առօրյա աշխարհ: Հայ մարդու հայրենիքը: Վազող ջրին: Մարգարե (Լերմոնտովից)։— Վայր ընկնող աստտղեր (Բերանժեից): Աղքատ կին (Բերանժեից)։ 

1953

/369/ Ընտիր երկեր։ Կազմեցին եւ ծանոթագրեցին Հ. Մելիքյան եւ Գ. Ստեփանյան. խըմ - բագիր Մ. Մկրյան: Երեւան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1953, 683 էջ

  Բովանդակություն՝ Ինստիտուտի կողմից: - Բանաստեղծություններ: - Ազատություն: Հիմարաց ուսման վրա ունեցած կարծիքը: Մարգարե: Բանաստեղծ: Վս ղող ջրին: Վեցերորդը՝ մի՛ շնար: Վայր ընկնող աստղեր: Աղքատ կին: Ապոլոնին: Հայ մարդու հայրենիքը: Մանկության օրեր: Սուրբ Մեսրովբի տոնին: Ուղերձ: Օշական: Ժ. Ժ. Ռուսսոյի հիշատակին: Մամիկոնյան մեծ Վահանի պատասխանը: Կնդուկ պոչատի եւ նորա Սանչոյի մկրտությունը: Հիշենք: Աղցմիք, նախահոր արկածները: Արձակ։ Մեռելահարցուկ: Քննադատություն եւ հրապարակախոսություն: Հիշատակարան: - Հառաջաբան «Թափառական հրեայի»: Կրիտիկա «Հանդես նոր հայախոսության»: Նկատողությունք: Հրաշափառ խայտառակություն: - Նամակ «Մեղուի» խմբագրին: Երկու տող: Ազգային թատրոն Պոլսի մեջ։— Պոլսահայ լուսավորչական համայնքը: Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ: Երկու խոսք, թե ինչպես է մեր հայացքը մի օրագրի պաշտոնակատարության մասին: Ասվում է լսվելու համար: Կրիտիկա «Սոս եւ Վարդիթերի»: Նկատողությունը: Հեգելը եւ նորա ժամանակը: Հատվածներ «Աշխարհաբարի քերականության» ներածությունից: Նամակներ: Ծանոթագրություններ:

1954

Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ: Ա Երեւան, Հայպետհրատ, 1954, 112 էջ

Երկու տող: Պամֆլետ: Երեւան, Հայպետհրատ, 1954, 52 էջ: «Կրիտիկա «Սոս եւ Վարդիթերի»: Երեւան, Հայպետհրատ, 1954, 172 էջ

 

Избранные философские и общественно-политические произведения. Вступительная статья и общая редакция А. Б. Хачатуряна. Институт философии АН CCCP. Госполитиздат, 1954, 752 cтp.

Содержание: Мировоззрение М. Л. Налбандяна. Речь об армянской словесности (nep. C. A. Гамалова). Об армянской литературе (пep. C. A. Гамалова). Критика... (пep. C. A. Гамалова). О Хачатуре Абовяне (пep. C. A. Гамалова). Замечания (пep. C. A. Гамалова). Иезуиты (пep. C. A. Гамалова). Мхитар Себастаци и мхитаристы (пep. C. A. Гамалова). Вопрошение мертвых (пep. C. A. Гамалова). Стихотворения (пep. В. звягинцевой)։ Дума. Свобода. Дни детства. Аполлону. Песня итальянской девушки. Обращение. Письма издателю «Юсисапайла» (nep. C. A. Гамалова)։ от 20 апреля 1858, от 11 октября 1858, от 4 (16) сентября 1859. «Дневник» (пep. C. A. Гамалова). Письмо редактор «Мегу» (nep. C. A. Гамалова). Две строки (пep. C. A. Гамалова). Константинопольский армянский национальный театр (пер. С. А. Гамалова). —Земледелие как верный путь (ep. А. Б. Хачатуряна). Гегель и его время (nep. А. Б. Хачатуряна). Критика «Сос и Вардитер» (пep. А. Б. Хачатуряна). Грамматика нового армянского языка. Из введения (пep. А. Б. Хачатуряна). Армяно-гpeгорианская община в Константинополе. Национальное бедствие (пер. C. A. Гамалова). Кое-что об Айвазовском (nep. C. A. Гамалова). Одно замечание (пep. C. A. Гамалова). —-Письма. Приложения. Примечание. Указатель имен.

1956

/370/ Միքայել Նալբանդյան: Վավերագրերի ժողովածու: Տեքստը պատրաստեցին, խմբա գրեցին եւ ծանոթագրեցին Ա. Ինճիկյանը եւ Գր. Հարությունյանը: Երեւան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1956, 390 էջ

Բովանդակություն: 1846 р. մարտի 27. Նալբանդյանի գրաբար շարադրությունը: 1847 թ. մայիսի 26. Նալբանդյանի բացատրագիրը Նոր Նախիջեւանի Հոգեւոր կառավարությանը: 1851 թ. սեպտեմբերի 15. Նալբանդյանի դիմումը Նոր Նախիջեւանի հոգեւոր կառավարությունը՝ իր քրոջ որդուն ծննդյան վկայական տալու մասին: 1854 թ. օգոստոսի 9. Նալբանդյանի դիմումը Խ. Լազարյանին՝ իր փաստաթղթերը վերադարձնելու մասին: 1860 г. октября 19. Диплом Налбандяна об учёной степени кандидата Санкт-Петербургского университета. 1862 г. декабря 13. Прошение Налбандяна о передаче брату неподследственных его бумах. 1863 г. февраля 12. Подписка Налбандяна об утверждении своих показаний. 1864 г. июня 1. Подписка Налбандяна об отсутствии подозрений на сенатора, судящего его дело. (Բովանդակության մեջ տրված են միայն Նալբանդյանի գործերը)։ 

1967

Стихотворения. Перевод с армянского. Вступительная статья и примечания С. Дароняна. Составитель А. Аршаруни. М., «Худож. лит. », 1967, 112 стр

Содержание: Микаэл Налбандян— поэт-революционер. Наступление весны (пер. С. Шервинского). Музе муз (пер. С. Шервинского). Поэт (пер. С. Шервинского). Думы: «О, малодушный человек... » (пер. В. Звягинцевой), «Сижу безмолвен и один... » (пер. С. Шервинского), «Весенней розы мне не надо... » (пер. С. Шервинского). На могиле чужого человека (пер. С. Шервинского). Бегущей воде (пер. С. Шервинского). Истина (пер. О. Ивинской). Надежда (пер. О. Ивинской). Жизнь (пер. С. Шервинского). Арбат (пер. С. Шервинского). Мнение глупцов об учении (пер. В. Баласана). Шестая заповедь— не прелюбодействуй (пер. В. Баласана). Минувшие дни (пер. С. Шервинского). Родина армянина (пер. С. Шервинского). Луна (пер. С. Шервинского). Преложение (пер. С. Шервинского). Свобода (пер. В. Звягинцевой). Аполлону (пер. В. Звягинцевой). Дни детства (пер. В. Звягинцевой). Песня итальянской девушки (пер. В. Звягинцевой). Ошакан (пер. С. Шервинского). Обращение (пер. В. Звягинцевой). Ответ великого Вагана Мамиконяна (пер. С. Шервинского). Вспомянем (пер. С. Шервинского). Крещение Кндук-Почата (пер. С. Шервинского). В день празднования памяти святого Месропа (пер. С. Шер винского). Примечания

1968

Сочинения в двух томах. Подготовка текста, предисловие и комментарии Х. С. Саркисяна. Под общей редакцией С. К. Дароняна. Институт литературы им. М. Абегяна АН Арм. ССР. Том 1. Изд-во АН Арм. ССР, Ереван, 1968, 490 стр

Содержание: От института. Предисловие. Поэзия: Свобода (пер. В. Звягинцевой). Мнение глупцов об учении (пер. В. Баласана). Жизнь (пер. С. Шервинского). Музе муз (пер. С. Шервинского). Бегущей воде (пер. С. Шервинско го). Дума («О, малодушный человек... ») (пер. В. Звягинцевой). Дума («Сижу безмолвен и один... ») (пер. С. Шервинского). Поэт (пер. С. Шервинского). Экзамен по физике (пер. С. Шервинского). Арбат (пер. С. Шервинского). Посвящение Амиряну (пер. С. Шервинского). Шестая заповедь— не прелюбодействуй (пер. В. Баласана). Наступление весны (пер. С. Шервинского). Минувшие дни (пер. С. Шервинского). Родина армянина (пер. в Баласана). Аполлону (пер. В. Ба ласана). Дни детства (пер. В. Звягинцевой). Песня итальянской девушки (пер. С. Шервинского). Ошакан (пер. С. Шервинского). Послание (пер. С. Шервин ского). В день празднования памяти святого Месропа (пер. С. Шервинского). Крещение Кндук-Почата и его Санчо (пер. С. Шервинского). Ответ великого Ваана Мамиконяна (пер. С. Шервинского). Памяти Ж. . Руссо (пер. В. Баласана). Приключения праотца (из «Ахимик») (пер. В. Баласана). Проза: Вопрошение мертвых (пер. А. Тадеосян). Критика и публицистика: Слово об армянской письменности (пер. С. Гамалова). Письмо Арутюну Геокчянцу (пер. М. Геворкяна). Оновом журнале на армянском языке. Предисловие кроману Э. Сю «Агасфер» (пер. А. Адамяна). Иезуиты (пер. А. Адамяна). Критика (пер. А. Адамяна). Мхитар Себастаци и мхитаристы (пер. А. Адамяна). Имеющий уши, да услышит! (пер. М. Геворкяна). Заметки (пер. Л. Бектабекяна). Дневник (пер. М. Геворкяна и Л. Бектабекяна). Комментарии

1970

Сочинения в двух томах. Подготовка текста и комментарии Х. С. Саркисяна. Под общей редакцией С. К. Дароняна. Институт литературы им. Абегяна. Том II. Изд. -во АН Арм. ССР, Ереван, 1970, 474 стр

Содержание: Критика и публицистика: Невообразимый скандал (пер. А. Адамяна). Несколько строк (пер. Л. Бектабекяна). Национальный театр в Константинополе (пер. А. Адамяна). Письмо редактору «Мегу» (пер. А. Адамя на). Армяно-грегорианская община в Константинополе. Земледелие как верный путь (пер. С. Шавердовой). Фрагменты из «Грамматики новоармянского языка» (пер. С. Шавердовой). Гегель и его время (пер. X. Саркисяна). Заметка (пер. М. Геворкяна). Критика «Сос и Вардитер» (пер. С. Шавердовой). Несколько слов о том, каков наш взгляд на назначение журнала (пер. М. Геворкяна). Письма. Приложение: Одному— слово, другомуневесту (повесть) (пер. и при меч. С. Дароняна). Звездочет (притча) (пер. и примеч. С. Дароняна). Комментарии: Основные даты жизни и деятельности Микаэла Налбандяна. Примечания. Словарь имен

1971

Մինին խոսք, մյուսին հարսն (վիպակ): Տեքստը պատրաստեց` Մ. Ս. Սաղյանը, առաջաբանը եւ ծանոթագրությունները Ս. Կ. Դարոնյանի: Երեւան, «Հայաստան», 1971, 150 էջ։ 

/372  /

բ) Պարբերական մամուլում

1923

Անցած օրերի... ։ Պայքար», 1923, M 12-13, էջ 4:

Դիմում Պետրոպավլովյան բերդի վարչությանը՝ 1862 թ. դեկտեմբերի 13: Պայքար», 1923, N 12-13, էջ 9

[Երկտող՝ ստորագրություն Սենատի դատավճիռն իրեն հայտնված լինելու մասին]։ «Պայքար», 1923, N 12-13, էջ 9

1924

Բանտից գրած նամակներ՝ Ե. Շահազիզի ներածականով: Նամակներ Ղազարոս Նալբանդյանին՝ 1862 թ. դեկտեմբերի 30, 1863 թ. փետրվարի 14, 1863 թ. փետրվարի 17, 1863 թ. փետրվարի 20, 1863 թ. փետրվարի 24, 1863 թ. մարտի 2, 1863 թ. մարտի 29, 1863 թ. ապրիլի 19, 1863 թ. մայիսի 1, 1863 թ. հունիսի 6, 1863 թ. հուլիսի 18: Անանիա Սուլթանշահին՝ 1864 թ. հունվարի 1: Գրիգոր Նալբանդյանին՝ 1864 թ. հուն վարի 22 (տպագրված են նամակների հայերեն թարգմանությունները): «Նորք», 1924, N 4, էջ 152— 173. 1925, N 5-6, էջ 240-256

1931

Նամակներ Ղազարոս Նալբանդյանին` 1863 թ. փետրվարի 18 եւ 1863 թ. հուլիսի 13: «Նոր ուղի», 1931, N 3, էջ 140-145։ 

1935

  Նամականիք Կոմս Էմմանուելի (նամակներ Կարապետ Հայրապետյանին)՝ 1857 թ. նոյեմբերի 7, 1858 թ. մարտի 27, 1858 թ. սեպտեմբերի 1, 1858 թ. նոյեմբերի 27 եւ - 1858 թ. դեկտեմբերի 19:    «Խորհրդային գրականություն», 1935, N 2, էջ 144-149։ 

1938

Նամակ Ղազարոս Նալբանդյանին` 1864 թ. հունիսի 17: Պատմության եւ գրականության ինստիտուտի «Տեղեկագիր», 1938, N 1, էջ 236-237

1940

  Նամակ Հ. Գեոքչեյանին։— Մուսայից մուսային։ Մարգարե: Ուսանող ու մեծատուն (այլ ձեռագրից)։ «Արշավ», 1940, N 3, էջ 70-75

  1941

Նամակ Հարություն Սվաճյանին՝ 1860 թ. դեկտեմբերի 30: «Գրական թերթ», 1941, N 8

  Մինին խոսք, մյուսին հարսն [մի հատված վիպակի առաջին գլխից]։ , «Գրական թերթ», 1941, N 10

  Դիմում Նոր-Նախիջեւանի հայոց հոգեւոր կառավարությանը՝ 1850 թ. մարտի 5: «Սովետական գրականություն», 1941, No 4, էջ 89

/373  / Դիմում Նոր–Նախիջեւանի հայոց հոգեւոր կառավարությանը՝ 1850 թ. ապրիլի 3: «Սովետական գրականություն», 1941, N 4, էջ 90։ 

1948

Դիմում Նոր-Նախիջեւանի հայոց հոգեւոր կառավարությանը՝ 1850 թ. մայիսի 10: «Էջմիածին» ամսագիր, 1948, N 5-6, էջ 60։ 

1954

О новом журнале на армянском языке (письмо к редактору. ՀՍՍՀ ԳԱ «ՏԵղեկագիր» հաս. գիտ., 1954, N 5

1962 

Նոր վավերագրեր Միքայել Նալբանդյանի հանդիսավոր թաղման վերաբերյալ։ «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1962, N: 2 (17), էջ 153-181

1966

Նամակ Գեւորգ Վեհապետյանին: «Լրաբեր» հաս. գիտ., 1966, N 5, էջ 88-91

II. ՄԻՔԱՅԵԼ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՀԱՅՏ ԵՐԿԵՐՆ ՈՒ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ 

Ա. ԵՐԿԵՐԸ 

[1845]

Մի գրաբար շարադրություն:

  ԵԼԺ, IV, 7–8

  [1853]:

Սատիրա հոգեւորականության դեմ: Տե՛ս սույն «Տարեգրությունը», 1854, հունվարի 23

1858 

Կրիտիկա, «Նոր քնար Հայաստանի» տետրակի չորրորդ համարը՝ «Զանազան երգք», Մոսկվա, 1857: ԵԼԺ, I, 312, 327

  Մի ոտանավոր: ԵԼԺ, 1, 337:

Մի նամակ: ԵԼԺ, 1, 337:

Հունաստանի հին կրոնագիտությունը։ ԵԼԺ, II, 405։

Երկու խոսք «Մասյաց աղավնու» վերա: ԵԼԺ, IV, 51: ԱՄԸ

  Մխիթար Սեբաստացի եւ Մխիթարյանք հոդվածի վերջը: ԵԼԺ, IV, 52։ 

  Գիրսաս, չափածո պամֆլետ Ս. վ. Ջալալյանի դեմ։ «Ծիլն Ավարայրի», 1867, N 3, էջ 118

  1858—1861

Մեր տեսածն ու լսածը։ ԵԼԺ, 1, 450: II, 267

1859

/374/ Հոդված «Հյուսիսափայլին»: ԵԼԺ, 19, 261:

Հոդված «Արեւմուտքին»:   ԵԼԺ, IV, 262

Նամակ Կոմս Էմմանուելից «Հյուսիսափայլին»: ԵԼԺ, IV, 262:

Երկու նամակ «Արեւմուտքին»: ԵԼԺ, IV, 262:

Հոդվածներ «Հյուսիսափայլին»: ԵԼԺ, IV, 262:

Բողոք «Արեւմուտքի» հրատարակիչների դեմ: ԵԼԺ, IV, 263:

Պատասխան Ս. Պալասանյանին: ՝ ՝ «Մուրճ», 1902, No 5, էջ 131–134

Կուտանք հազարը, կըլլա բազարը, կատակերգություն երեք գործողությամբ: ԳԱԹ. Նալբանդյանի ֆոնդ, վ. 6

  1860

Հիշատակարան Կոմս Էմմանուելի օրագրության թերթերից։ ԵԼԺ, IV, 264։

Ձեռագիր [հոդված «Հյուսիսափայլին]: ԵԼԺ, IV, 264:

  Նամակ «Կռունկին»։ ԵԼԺ, 19, 265։ 

1860—1862

Հիշատակարան (տեղեկությունք եւ դիտողությունք... ): Մ. Տեր-Գրիգորյանց, Միքայել Նալբանդյանցի համառոտ կենսագրությունը, Ղազար Փարպեցու գրած թուղթը, Ս. - Պետերբուրգ, 1868, էջ XVIII

1862

Բողոք Լեւոն Լուսինյանի դեմ: ԵԼԺ, 111, 406-407

1863-1865

  Փորձ մեր լեզվի արմատական բարեփոխության (տեսություն նոր լեզվի մշակության): ԵԼԺ, III, 187, 321-341. IV, 189-190, 216, 220 221

Պատմա-աշխարհագրական տեսության ներածություն: ԵԼԺ, IV, 2004

Շերամաբուծություն: Երկերի լիակատար ժող., III, 181: Մ. Տեր-Գրիգորյանց, Միքայել Նալբանդյանցի համառոտ կենսագրությունը, Ղազար Փարպեցու գրած թուղթը։ Ս. -Պետերբուրգ, 1868, էջ XXII

Քիմիայի համառոտություն: Ե. Շահազիզ, Միքայել Ղազարյան Նալբանդյան, էջ 126։ 

Աստուածաշնչի ուսումնասիրության նյութեր: Մ. Տեր-Գրիգորյանց, Մ. Նալբանդյանցի համառոտ կենսագրությունը, Ղազար Փարպեցու գրած թուղթը։ Ս. Պետերբուրգ, 1868, էջ XXII

Կիրակոս Գանձակեցի։ Մ. Տեր-Գրիգորյանց, Մ. Նալբանդյանցի համառոտ կենսագրությունը, Ղազար Փարպեցու գրած թուղթը։ Ա Ս.. Պետերբուրգ, 1868, էջ XXII

Բ. ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

[1846-1847]

/375/ Հայտարարություն Մկրտիչ Եկենյան վարժապետի դեմ։ ԵԼԺ, IV, 21

1848

Դիմում Նոր Նախիջեւանի հասարակական ժողովին՝ մինչեւ մայիսի 10: Տե՛ս սույն «Տարեգրությունը», 1848

  1849

Գրիգոր, Ղազարոս եւ Սերոբ Նալբանդյաններին՝ մինչեւ հունվարի 7, Օդեսայից՝ Նոր Նախիջեւան: ԵԼԺ, IV, 10

1852

Հայտարարություն Սինոդին՝ Մկրտիչ Եկենյան վարժապետի դեմ, դեկտեմբերի 7, Քիշինեւ: Տե՛ս սույն «Տարեգրությունը», 1852

1853

Մսեր Մսերյանին, օգոստոսի 3, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա: Մատենադարան, Մսերյանների արխիվ, թղթ. 207, վ. 1972

Приезд в Петербург (շարադրություն)։ Տե՛ս սույն «Տարեգրությունը», 1853

1857

Մսեր Մսերյանին, նամակ-պամֆլետ, ապրիլի 4, Մոսկվա: Տե՛ս սույն «Տարեգրությունը», 1857

Գրիգոր Սալթիկյանին, ապրիլի 8, Մոսկվայից՝ Նոր Նախիջեւան: ԵԼԺ, IV, 43: Կարապետ Հայրապետյանին, Մոսկվայից՝ Նոր Նախիջեւան: ԵԼԺ, IV, 48

1858

  Կարապետ Հայրապետյանին, նոյեմբերի 27-ից հետո, Մոսկվայից՝ Նոր Նախիջեվան: ԵԼԺ, IV, 56

1859

Հարազատներին, ապրիլի 3, Վարշավայից՝ Նոր Նախիջեւան «Ծոցատետրի նկատողություններ»: ԵԼԺ, IV, 261 [3]

Գրիգոր Սալթիկյանին, ապրիլի 3, Վարշավայից՝ Նոր Նախիջեւան:

Մատթեոս Վեհապետյանին, ապրիլի 3, Վարշավայից՝ Աստրախան

Չեթուին (2), ապրիլի 3, Վարշավա (երկու նամակ)։

Սահակ Ալաջալյանին, ապրիլի 3, Վարշավայից՝ Մոսկվա:

Ստեփանոս Նազարյանին, ապրիլի 15, , Բեռլինից՝ Մոսկվա:

Չեթուին, ապրիլի 15, Բեռլին (երկու նամակ):

Կորսակովին, ապրիլի 15, Բեռլին

/376  / Վլադիմիր Զոթովին, ապրիլի 15, Բեռլին։

Ստեփանոս Նազարյանին, ապրիլի 23, Փարիզից՝ Մոսկվա:

Չեթուին, ապրիլի 23, Փարիզ:

Ռեդայեցին (?), ապրիլի 23, Փարիզ:

Հարազատներին, ապրիլի 23, Փարիզից՝ Նոր Նախիջեւան:

Գրիգոր Սալթիկյանին, ապրիլի 23, Փարիզից՝ Նոր Նախիջեւան:

Հարություն Գեոքչեյանին, ապրիլի 23, Փարիզից՝ Մոսկվա:

Ստեփանոս Նազարյանին, ապրիլի 28, Լոնդոնից՝ Մոսկվա:

Հարազատներին, ապրիլի 28, Լոնդոնից՝ Նոր Նախիջեւան:

Չեթուին, ապրիլի 28, Լոնդոն:

Սահակ Ալաջալյանին, ապրիլի 28, Լոնդոնից՝ Մոսկվա:

Հովհաննես Թյուսյուզյանին, ապրիլի 28, Լոնդոնից՝ Փարիզ:

Ստանիսլավ Սաթինին, ապրիլի 28, Լոնդոնից՝ Փարիզ:

Բոգդանովային, ապրիլի 29, Լոնդոն:

Չեթուին, մայիսի 3, Լոնդոն:

Անանիա Սուլթանշահին, մայիսի 5, Լոնդոնից՝ Մոսկվա:

Ամբրոսիոս Գալֆայանին, մայիսի 11, Լոնդոնից՝ Փարիզ:

Ստեփան Ոսկանին, մայիսի 11, Լոնդոնից՝ Փարիզ:

Ղեւոնդ Ալիշանին, մայիսի 12, Լոնդոնից՝ Փարիզ

Ստեփանոս Նազարյանին, մայիսի 20, Լոնդոնից՝ Մոսկվա:

Սահակ Ալաջալյանին, մայիսի 20, Լոնդոնից՝ Մոսկվա:

Ստեփանոս Նազարյանին, մայիսի 22, Լոնդոնից՝ Մոսկվա:

Մատթեոս Վեհապետյանին, մայիսի 22, Լոնդոնից՝ Աստրախան։

Հովհաննես Քյաթիպյանին, մայիսի 27, Բրյուսելից՝ Փարիզ։

Սարգսին, մայիսի 27, Բրյուսել:

Ստեփանոս Նազարյանին, մայիսի 30, Էսսենից՝ Մոսկվա:

Սահակ Ալաջալյանին, մայիսի 30, Էսսենից՝ Մոսկվա:

Դրուցքոյին (?), մայիսի 30, Էսսեն:

Սահակ Ալաջալյանին, հունիսի 9, Բրյուսելից՝ Մոսկվա:

Սարգսին, հունիսի 9, Բրյուսել:

Սահակ Ալաջալյանին, հուլիսի 4, Փարիզից՝ Մոսկվա:

Սարգսին, հուլիսի 7, Փարիզ:

Մարկոսին (?), հուլիսի 7, Փարիզ:

Հովհաննես Թյուսյուզյանին, հուլիսի 7, Վարշավայից՝ Փարիզ:

Ճանիկ Արամյանին, հուլիսի 7, Վարշավայից՝ Փարիզ:

Ճանիկ Արամյանին, սեպտեմբերի 28, Մոսկվայից՝ Փարիզ:

Հովհաննես Թյուսյուզյանին, սեպտեմբերի 28, Մոսկվայից՝ Փարիզ:

Կարապետ Հայրապետյանին, հոկտեմբերի 27, Մոսկվայից՝ Նոր Նախիջեւան

  ԵԼԺ, IV, 65

Հովհաննես Թյուսյուզյանին, նոյեմբերի 2, Պետերբուրգից՝ Փարիզ։

Հովհաննես Քյաթիպյանին, նոյեմբերի 2, Պետերբուրգից՝ Փարիզ:

Ստեփան Ոսկանին, նոյեմբերի 2, Պետերբուրգից՝ Փարիզ

1860 

/377/ Մատթեոս Վեհապետյանին, փետրվարի 5, Պետերբուրգից՝ Աստրախան:

Հովհաննես Սահրատյանին, փետրվարի 5, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Անանիա Սուլթանշահին, փետրվարի 5, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Կովայլսկուն, փետրվարի 9, Պետերբուրգից՝ Փարիզ (2):

Կարապետ Հայրապետյանին, փետրվարի 16, Պետերբուրգից՝ Նոր Նախիջեւան:

Նույնին, փետրվարի 17, Պետերբուրգից՝ Նոր Նախիջեւան:

Անանիա Սուլթանշահին, փետրվարի 19, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Հովհաննես Բերբերյանին, փետրվարի 19, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Մարտիրոս Մյասնիկյանին, փետրվարի 21, Պետերբուրգից՝ Նոր Նախիջեւան:

Կարապետ Հայրապետյանին, փետրվարի 21, Պետերբուրգից՝ Նոր Նախիջեւան։

Անանիա Սուլթանշահին, փետրվարի 24, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Մատթեոս Վեհապետյանին, փետրվարի 26, Պետերբուրգից՝ Աստրախան:

Կարապետ Հայրապետյանին, փետրվարի 28, Պետերբուրգից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ստեփանոս Նազարյանին, մարտի 9, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Կովայլսկուն, մարտի 10, Պետերբուրգից՝ Փարիզ:

Մովսես Ալամխանյանին, մարտի 15, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Կարապետ Հայրապետյանին, մարտի 16, Պետերբուրգից՝ Նոր Նախիջեւան:

Դանիել Գարագաշին, մարտի 16, Պետերբուրգից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ղազարոս Նալբանդյանին, մարտի 16, Պետերբուրգից՝ Նոր Նախիջեւան:

Կոնստանդին Ուստիմովիչին, մարտի 16, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Սիմեոն Մուշեղյանին (?), մարտի 19, Պետերբուրգից՝ Աստրախան:

Կոնստանդին Ուստիմովիչին, մարտի 21, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա

Մատթեոս Վեհապետյանին, մարտի 21, Պետերբուրգից՝ Աստրախան (երկու նամակ)։ 

Հովհաննես Սահրատյանին, մարտի 21, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Կարապետ Հայրապետյանին, մարտի 22, Պետերբուրգից՝ Նոր Նախիջեւան:

Կարապետ Հայրապետյանին, մարտի 27, Պետերբուրգից՝ Նոր Նախիջեւան:

Կոնստանդին Ուստիմովիչին, մարտի 28, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Ստեփանոս Նազարյանին, մարտի 28, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Կարապետ Հայրապետյանին, մարտի 29, Պետերբուրգից՝ Նոր Նախիջեւան:

Սերոբ Նալբանդյանին, մարտի 29, Պետերբուրգից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ղազարոս Նալբանդյանին, մարտի 30, Պետերբուրգից՝ Նոր Նախիջեւան:

Կարապետ Հայրապետյանին, մարտի 30, Պ ետերբուրգից՝ Նոր Նախիջեւան:

  Ստեփանոս Նազարյանին, ապրիլի 6, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա։ 

Մալյում Հազարյանին. ապրիլի 8, Պետերբուրգից՝ Պոլիս:

Կոնստանդին Ուստիմովիչին, ապրիլի 11, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Ստեփանոս Նազարյանին, ապրիլի 13, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Նույնին, ապրիլի 14, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Նույնին, ապրիլի 19, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Ղազարոս Նալբանդյանին, ապրիլի 20, Պետերբուրգից՝ Նոր Նախիջեւան։ 

/378  / Մատթեոս Վեհապետյանին, ապրիլի 22, Պետերբուրգից՝ Աստրախան (երկու նամակ)։ 

Կարապետ Հայրապետյանին, ապրիլի 30, Պետերբուրգից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ստեփանոս Նազարյանին, մայիսի 5, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Նույնին, մայիսի 13, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Հովհաննես Բերբերյանին, մայիսի 13, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Նույնին, մայիսի 19, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Ստեփանոս Նազարյանին, մայիսի 20, Պետերբուրգից` Մոսկվա:

Նույնին, մայիսի 24, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Նույնին, հունիսի 1, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Կարապետ Հայրապետյանին, հունիսի 1, Պետերբուրգից՝ Նոր Նախիջեւան: ,

Հովհաննես Բերբերյանին, հունիսի 2, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Ստեփանոս Նազարյանին, հունիսի 3, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Նույնին, հունիսի 6, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Կարապետ Հայրապետյանին, հունիսի 8, Պետերբուրգից՝ Նոր Նախիջեւան: .

Ղազարոս Նալբանդյանին, հունիսի 8, Պետերբուրգից՝ Նոր Նախիջեւան:

Մատթեոս Վեհապետյանին, հունիսի 8, Պետերբուրգից՝ Աստրախան:

Ստեփանոս Նազարյանին, հունիսի 10, Պետերբուրգից՝ Մոսկվա:

Հարություն Աճեմյանին, հուլիսի 19, Նոր Նախիջեւանից՝ Պետերբուրգ:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, հուլիսի 26, Նոր Նախիջեւանից՝ Պետերբուրգ:

Վարդ Խալիբյանցին (?), հուլիսի 26, Նոր Նախիջեւան

Կարապետ Հայրապետյանին, օգոստոսի 26, Թիֆլիսից՝ Նոր Նախիջեւան (երկու նամակ)

Ղազարոս Նալբանդյանին, օգոստոսի 26, Թիֆլիսից՝ Նոր Նախիջեւան:

Մատթեոս Չուխաճյանին, օգոստոսի 27, Թիֆլիսից՝ Էջմիածին:

Կարապետ Հայրապետյանին, սեպտեմբերի 3, Թիֆլիսից՝ Նոր Նախիջեւան:

Հարություն Համասփյուռին, սեպտեմբերի 8, Էջմիածնից՝ Մոսկվա:

Կարապետ Հայրապետյանին, սեպտեմբերի 11, Էջմիածնից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ստեփանոս Նազարյանին, սեպտեմբերի 14, Էջմիածնից՝ Մոսկվա:

Կարապետ Հայրապետյանին, սեպտեմբերի 19, Էջմիածնից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ղազարոս Նալբանդյանին, սեպտեմբերի 19, Էջմիածնից՝ Նոր Նախիջեւան:

Պետրոս Սիմոնյանին, սեպտեմբերի 10, Էջմիածնից՝ Թիֆլիս:

Հարություն Քալանթարյանին, սեպտեմբերի 19, Էջմիածնից-Երեւան։

Հայրապետ (?) Վարդազարյանին, սեպտեմբերի 26, Էջմիածնից՝ Մոսկվա:

Կարապետ Հայրապետյանին, սեպտեմբերի 26, Էջմիածնից՝ Նոր Նախիջեւան:

Պետրոս Սիմոնյանին, սեպտեմբերի 26, էջմիածնից՝ Թիֆլիս:

Կարապետ Հայրապետյանին, Հոկտեմբերի 11, Էջմիածնից՝ Նոր Նախիջեւան:

Մատթեոս Վեհապետյանին, հոկտեմբերի 11, Էջմիածնից՝ Աստրախան:

Կարապետ Հայրապետյանին, Հոկտեմբերի 21, Թիֆլիսից՝ Նոր Նախիջեւան:

Մատթեոս Չուխաճյանին, հոկտեմբերի 22, Թիֆլիսից՝ Էջմիածին։

Եսայի Կարապետյանին, հոկտեմբերի 22, Թիֆլիսից՝ [ էջմիածին]:

Քվաքեռներին (?), հոկտեմբերի 22, Թիֆլիս:

Գրիգոր Տեր-Ստեփանոսյանցին, հոկտեմբերի 22, Թիֆլիսից՝ Էջմիածին

/379/ Եղիազար եպիսկոպոսին, Հոկտեմբերի 22, Թիֆլիսից՝ Էջմիածին:

Մկրտիչ վ. Բաբամյանին, հոկտեմբերի 22, Թիֆլիսից՝ Էջմիածին:

Հարություն Քալանթարյանին, հոկտեմբերի 22, Թիֆլիսից՝ Երեւան:

Մկրտիչ Սանասարյանին, հոկտեմբերի 24, Թիֆլիսից՝ Պետերբուրգ:

Կարապետ Եզյանցին, Հոկտեմբերի 26, Թիֆլիսից՝ Պետերբուրգ

Կարապետ Հայրապետյանին, հոկտեմբերի 28, Թիֆլիսից՝ Նոր Նախիջեւան (երկու նամակ)։ 

Մկրտիչ Սանասարյանին, նոյեմբերի 16, Տրապիզոնից՝ Պետերբուրգ:

Կարապետ Հայրապետյանին, նոյեմբերի 22, Պոլսից՝ Նոր Նախիջեւան: Հարազատներին, նոյեմբերի 22, Պոլսից՝ Նոր Նախիջեւան:

Կարապետ Հայրապետյանին, նոյեմբերի 29, Պոլսից՝ Նոր Նախիջեւան։

Նույնին, դեկտեմբերի 6, Պոլսից՝ Նոր Նախիջեւան:

Փափազյանցին (?), դեկտեմբերի 6, Պոլիս:

Մկրտիչ Սանասարյանին, դեկտեմբերի 13, Պոլսից՝ Պետերբուրգ:

Մովսես Բուդաղյանին, դեկտեմբերի 14, Պոլսից՝ Պետերբուրգ:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, դեկտեմբերի 14, Պոլսից՝ Պետերբուրգ:

Կարապետ Հայրապետյանին, դեկտեմբերի 14, Պոլսից՝ Նոր Նախիջեւան:

Մատթեոս Վեհապետյանին, դեկտեմբերի 14, Պոլսից՝ Աստրախան:

Ստեփանոս Նազարյանին, դեկտեմբերի 14, Պոլսից՝ Մոսկվա:

Միքայել Միանսարյանին, դեկտեմբերի 20, Պոլսից՝ Թիֆլիս:

Հարազատներին, դեկտեմբերի 20, Պոլսից՝ Նոր Նալսիջեւան:

Մկրտիչ Սանասարյանին, դեկտեմբերի 20, Պոլսից՝ Պետերբուրգ:

Կարապետ Հայրապետյանին, դեկտեմբերի 20, Պոլսից՝ Նոր Նախիջեւան։

Ստեփանոս Նազարյանին, դեկտեմբերի 20, Պոլսից՝ Մոսկվա։

Քվաքեռներին (?), դեկտեմբերի 20, Պոլիս:

Մկրտիչ Աղաթոնին, դեկտեմբերի 30, Նեապոլից՝ Պոլիս

  1861

Հովհաննես Սահրատյանին, հունվարի 13, Լոնդոնից՝ Պետերբուրգ։

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, հունվարի 13, Լոնդոնից՝ Պետերբուրգ։

Հովհաննես Բերբերյանին, հունվարի 16, Լոնդոնից՝ Փարիզ:

Մովսես Բուդաղյանին, հունվարի 17, Լոնդոնից՝ Պետերբուրգ:

Հարազատներին, հունվարի 17, Լոնդոնից՝ Նոր Նախիջեւան:

Պետրոս Սիմոնյանին, հունվարի 17, Լոնդոնից՝ Թիֆլիս:

Ստեփանոս Նազարյանին, հունվարի 17, Լոնդոնից՝ Մոսկվա:

Քվաքեռներին (?), հունվարի 17, Լոնդոն (երկու նամակ?)։

«Մեղվին» . Սվաճյանին), հունվարի 17, Լոնդոնից՝ Պոլիս:

Հովհաննես Քաթանյանին, հունվարի 17, Լոնդոնից՝ Ստավրոպոլ:

Կարապետ Հայրապետյանին, հունվարի 17, Լոնդոնից՝ Նոր Նախիջեւան:

Հովհաննես Բերբերյանին, հունվարի 17, Լոնդոնից՝ Փարիզ (երկու նամակ):

Միքայել Միանսարյանին, Հունվարի 17, Լոնդոնից՝ Թիֆլիս։

Ճանիկ Արամյանին, հունվարի 17, Լոնդոնից՝ Փարիզ:

Ֆեոդոր Ռուդնեւին, հունվարի 17, Լոնդոնից՝ Մոսկվա

/380/   «Մեղվին», փետրվարի 1, Փարիզից՝ Պոլիս:

Անանիա Սուլթանշահին, փետրվարի 1, Փարիզից՝ Մոսկվա:

Լալաեւին (?), փետրվարի 1, Փարիզ:

Մովսես Բուդաղյանին, փետրվարի 1, Փարիզից՝ Պետերբուրգ:

Հարություն Սվաճյանին, փետրվարի 1, Փարիզից՝ Պոլիս:

Միքայել Միանսարյանին, փետրվարի 5, Լոնդոնից՝ Թիֆլիս։

Գրիգոր Մալենցովին, փետրվարի 5, Լոնդոնից՝ Մոսկվա:

«Մեղվին», փետրվարի 5, Լոնդոնից՝ Պոլիս:

Պոլսի ռուսական փոստին, փետրվարի 5, Լոնդոն:

[Սարգիս] Էլիգյուզելյանին, փետրվարի 5, Լոնդոնից՝ Պոլիս (երկու նամակ)։

Հարություն Սվաճյանին, փետրվարի 5, Լոնդոնից՝ Պոլիս:

Հովհաննես Քյաթիպյանին, փետրվարի 5, Լոնդոնից՝ Փարիզ:

Հարազատներին, փետրվարի 5, Լոնդոնից՝ Նոր Նախիջեւան:

Կովայլսկուն, փետրվարի 5, Լոնդոնից՝ [Փարիզ]:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, փետրվարի 6, Լոնդոնից՝ Պետերբուրգ:

Մատթեոս Վեհապետյանին, փետրվարի 6, Լոնդոնից՝ Աստրախան:

Կարապետ Հայրապետյանին, փետրվարի 8, Լոնդոնից՝ Նոր Նախիջեւան։

Կովայլսկուն, փետրվարի 11, Լոնդոնից՝ [Փարիզ]։

Հովհաննես Սահրատյանին, փետրվարի 13, Լոնդոնից՝ Պետերբուրգ:

Վարդ[երես] Խալիբյանցին (?), փետրվարի 13, Լոնդոն:

Մարիա Նիկոլաեւնա Պ սնովային, փետրվարի 15, Լոնդոնից՝ Մոսկվա:

Ֆեոդոր Ռուդնեւին, կ. ետրվարի 15, Լոնդոնից՝ Մոսկվա:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, փետրվարի 15, Լոնդոնից՝ Պետերբուրգ:

«Մեղվին», փետրվարի 15, Լոնդոնից՝ Պոլիս։

Նույնին, փետրվարի 15, Լոնդոնից՝ Պոլիս:

Հարազատներին, փետրվարի 15, Լոնդոնից՝ Նոր Նախիջեւան։

Կովայլսկուն, փետրվարի 15, Լոնդոնից՝ [Փարիզ):

Կարապետ Հայրապետյանին, փետրվարի 22, Լոնդոնից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, փետրվարի 22, Լոնդոնից՝ Պետերբուրգ (երկու նամակ):

Կովայլսկուն, փետրվարի 22, Լոնդոնից՝ [Փարիզ)։

Ճանիկ Արամյանին, մարտի 1, Լոնդոնից՝ Փարիզ:

Գրիգոր Մալենցովին, մարտի 1, Լոնդոնից՝ Մոսկվա:

Կարապետ Հայրապետյանին, մարտի 2, Լոնդոնից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, մարտի 2, Լոնդոնից՝ Պետերբուրգ:

Կարապետ Եզյանցին, մարտի 4, Լոնդոնից՝ Պետերբուրգ:

Անանիա Սուլթանշահին, մարտի 9, Լոնդոնից՝ Մոսկվա:

«Մեղվին» . Սվաճյանին), ապրիլի 1, Փարիզից՝ Պոլիս:

«Մեղվին», ապրիլի 12, Փարիզից՝ Պոլիս:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, ապրիլի 12,: Փարիզից՝ Պետերբուրգ:

Լոնդոն [Գերցենին?], ապրիլի 12, Փարիզից՝ Լոնդոն:

Կովալսկուն, ապրիլի 12, Փարիզից՝ Բեռլին:

Ճանիկ Արամյանին, ապրիլի 21, Մարսելից՝ Փարիզ։

Հովհաննես Բերբերյանին, ապրիլի 22, Մարսել

/381/ Մովսես Բուդաղյանին, ապրիլի 22, Մարսելից՝ Պետերբուրգ։

Սերոբ Նալբանդյանին, մայիսի 22, Մարսելից՝ Նոր Նախիջեւան:

Աբրահամ Մուրադյանցին, ապրիլի 22, Մարսելից՝ Փարիզ:

Կարապետ Հայրապետյանին, ապրիլի 22, Մարսելից՝ Նոր Նախիջեւան:

Տրապիզոնի ռուսական շոգենավային ընկերությանը, հունվարի 22, Մարսել:

Լյուլեին (?), ապրիլի 22, Մարսելից՝ Փոթի:

Միքայել Միանսարյանին, ապրիլի 22, Մարսելից՝ Թիֆլիս:

Ստանիսլավին (Սաթին), ապրիլի 22, Մարսելից՝ Փարիզ:

Սերոբ Նալբանդյանին, մայիսի 1, Ալեքսանդրիայից՝ Նոր Նախիջեւան:

Կարապետ Հայրապետյանին, մայիսի 1, Ալեքսանդրիայից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ստանիսլավին (Սաթին), մայիսի 1, Ալեքսանդրիայից՝ Փարիզ:

Հարություն Սվաճյանին, մայիսի 1, Ալեքսանդրիայից՝ Պոլիս (երեք նամակ)։

Մկրտիչ Սանասարյանին, մայիսի 1, Ալեքսանդրիայից՝ Պետերբուրգ:

Մովսես Բուդաղյանին, մայիսի 1, Ալեքսանդրիայից՝ Պետերբուրգ:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, մայիսի 1, Ալեքսանդրիայից՝ Պետերբուրգ:

Հովհաննես Քյաթիպյանին, մայիսի 1, Ալեքսանդրիայից՝ Փարիզ:

Ճանիկ Արամյանին, մայիսի 1, Ալեքսանդրիայից՝ Փարիզ:

Հարություն Սվաճյանին, մայիսի 2, Կահիրեից՝ Պոլիս:

Ստեփանոս Նազարյանին, մայիսի 4, Կահիրեից՝ Մոսկվա:

Հակոբյանցին, մայիսի 4, Կահիրեից՝ Ալեքսանդրիա:

Միքայել Միանսարյանին, մայիսի 6, Սուեզից՝ Թիֆլիս:

Հարազատներին, մայիսի 6, Սուեզից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, մայիսի 6, Սուեզից՝ Պետերբուրգ:

Կարապետ Հայրապետյանին, մայիսի 6, Սուեզից՝ Նոր Նախիջեւան:

Կովայլսկուն, մայիսի 6, Սուեզից՝ [Բեռլին]։

Ստանիսլավին (Սաթին), մայիսի 6, Սուեզից՝ Փարիզ:

Արփիարին, մայիսի 6, Սուեզից՝ Ալեքսանդրիա:

Կարապետ Հայրապետյանին, մայիսի 13, Ադենից՝ Նոր Նախիջեւան:

Նույնին, մայիսի 22, Ցեյլոնից՝ Նոր Նախիջեւան:

Նույնին, հունիսի 12, Կալկաթայից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, հունիսի 12, Կալկաթայից՝ Պետերբուրգ:

Հարազատներին, հունիսի 12, Կալկաթայից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ֆեոդոր Ռուդնեւին, հունիսի 12, Կալկաթայից՝ Մոսկվա:

Կովայլսկուն, հունիսի 12, Կալկաթայից՝ Բեռլին:

Հարություն Գ. Աբգարյանին, հունիսի 15, Կալկաթա:

[Անհայտին], հունիսի 26, Կալկաթայից:

Ստանիսլավին (Սաթին), հունիսի 26, Կալկաթայից՝ Լոնդոն:

Ալփիարին, հունիսի 26, Կալկաթայից՝ Ալեքսանդրիա:

Միքայել Միանսարյանին, հունիսի 26, Կալկաթայից՝ Թիֆլիս:

Հարություն Սվաճյանին, հունիսի 26, Կալկաթայից՝ Պոլիս:

Հակոբյանին, հունիսի 26, Կալկաթայից՝ Ալեքսանդրիա:

Մատթեոս Վեհապետյանին, հունիսի 26, Կալկաթայից՝ Աստրախան:

Ճանիկ Արամյանին, հունիսի 26, Կալկաթայից՝ Փարիզ

/382/ Հարազատներին, հունիսի 26, Կալկաթայից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, հունիսի 26, Կալկաթայից՝ Պետերբուրգ:

Կարապետ Հայրապետյանին, հունիսի 26, Կալկաթայից՝ Նոր Նախիջեւան:

Վառվառե Էլիազին, հունիսի 27, Կալկաթա: ԳԱԹ, Նալբանդյանի ֆ., գ. 123/120:

Կովայլսկուն, հուլիսի 11, Կալկաթայից՝ Բեռլին:

Կարապետ Հայրապետյանին, հուլիսի 11, Կալկաթայից՝ Նոր Նախիջեւան:

Մագդաղինե (2) Խաֆաֆյանին, հուլիսի 18, Կալկաթայից՝ Պետերբուրգ:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, հուլիսի 18, Կալկաթայից՝ Պետերբուրգ:

Հարազատներին, հուլիսի 27, Կալկաթայից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, հուլիսի 27, Կալկաթայից՝ Պետերբուրգ:

Վարդ[երես] Խալիբյանցին (?), հուլիսի 27, Կալկաթա

Արփիարին, հուլիսի 27, Կալկաթայից՝ Ալեքսանդրիա:

«Մեղվին», հուլիսի 27, Կալկաթայից՝ Պոլիս:

Ստանիսլավին (Սաթին), հուլիսի 27, Կալկաթայից՝ Փարիզ:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, օգոստոսի 2, Կալկաթայից՝ Պետերբուրգ:

Պողոս Պային, օգոստոսի 3, Կալկաթա:

Կարապետ Հայրապետյանին, օգոստոսի 10, Կալկաթայից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, օգոստոսի 10, Կալկաթայից՝ Պետերբուրգ:

Հարազատներին, օգոստոսի 10, Կալկաթայից՝ Նոր Նախիջեւան:

Կարապետ Հայրապետյանին, օգոստոսի 28, Կալկաթայից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, օգոստոսի 28, Կալկաթայից՝ Պետերբուրգ:

Արփիարին, սեպտեմբերի 11, Կալկաթայից՝ Ալեքսանդրիա:

Մ. Հակոբյանցին, սեպտեմբերի 11, Կալկաթայից՝ Ալեքսանդրիա:

Հարություն Սվաճյանին, սեպտեմբերի 11, Կալկաթայից՝ Պոլիս։

Կարապետ Հայրապետյանին, սեպտեմբերի 11, Կալկաթայից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, սեպտեմբերի 11, Կալկաթայից՝ Պետերբուրգ:

Սեթ Աբգարյանին, Հոկտեմբերի 8, Մադրասից՝ Կալկաթա:

Թ. Խ. Ավետումին, հոկտեմբերի 23, Մադրասից՝ Կալկաթա:

Սեթ Հ. Աբգարյանին, հոկտեմբերի 23, Մադրասից՝ Կալկաթա:

Պողոս Պալին, հոկտեմբերի 23, Մադրասից՝ Կալկաթա:

Եղբորը (?), հոկտեմբերի 23, Մադրասից՝ Կալկաթա:

Կարապետ Հայրապետյանին, հոկտեմբերի 31, Ալեքսանդրիայից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, հոկտեմբերի 31, Ալեքսանդրիայից՝ Պետերբուրգ:

Սերոբ Նալբանդյանին, հոկտեմբերի 31, Ալեքսանդրիայից՝ Նոր Նախիջեւան:

Սեթ Հ. Աբգարյանին, նոյեմբերի 14, Ալեքսանդրիայից՝ Կալկաթա:

Անջելո Ռոզետտոյին, նոյեմբերի 14, Ալեքսանդրիա:

Ստանիսլավին (Սաթին), նոյեմբերի 14, Ալեքսանդրիայից՝ Փարիզ:

Հարություն Սվաճյանին, դեկտեմբերի 1, Պոլիս:

Պողոս Մելիտոսյանին, դեկտեմբերի 1, Պոլսից՝ Մադրաս:

1862

/383  / Հովհաննես Բերբերյանին, հունվարի 4, Մարսելից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ղազարոս Նալբանդյանին, հունվարի 4, Մարսելից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, Հունվարի 4, Մարսելից՝ Պետերբուրգ:

Կարապետ Հայրապետյանին, հունվարի 4, Մարսելից՝ Նոր Նախիջեւան:

Կյուրեղ եպիսկոպոսին, հունվարի 4, Մոսկվա:

Ղազարոս Խալաֆյանին, հունվարի 22 (փետրվարի 3), Լոնդոնից՝ Պետերբուրգ:

Սեթ Հ. Աբգարյանին, հունվարի 22 (փետրվարի 3), Լոնդոնից՝ Կալկաթա:

Եղբայրներին, հունվարի 23 (փետրվարի 4), Լոնդոնից՝ Նոր Նախիջեւան:

  Ղազարոս Խաֆաֆյանին, հունվարի 23 (փետրվարի 4), Լոնդոնից՝ Պետերբուրգ

Հովհաննես Բերբերյանին, հունվարի 23 (փետրվարի 4), Լոնդոնից՝ Նոր Նախիջեւան։ 

Անանիա Սուլթանշահին, հունվարի 23 (փետրվարի 4), Լոնդոնից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ֆեոդոր Ռուդնեւին, հունվարի 23 (փետրվարի 4), Լոնդոնից՝ Մոսկվա:

Կովայլսկուն, հունվարի 23 (փետրվարի 4, ), Լոնդոնից՝ [Բեռլին]։

«Մեղվին» . Սվաճյանին), հունվարի 24 \(փետրվարի 5), Լոնդոնից՝ Պոլիս:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, հունվարի 26 (փետրվարի 7), Լոնդոնից՝ Պետերբուրգ:

Կովայլսկուն, հունվարի 26 (փետրվարի 7), Լոնդոնից՝ [Բեռլին]:

Հովհաննես Քյաթիպյանին, հունվարի 28 (փետրվարի 9), Լոնդոնից՝ Փարիզ

Կարապետ Հայրապետյանին, հունվարի 28 (փետրվարի 9), Լոնդոնից՝ Նոր Նախի ջեւան։ 

Հակոբյանցին, հունվարի 29 (փետրվարի 10), Լոնդոնից՝ Ալեքսանդրիա:

Մովսես Բուդաղյանին, հունվարի 30 (փետրվարի 11), Լոնդոնից՝ Պետերբուրգ:

Պապային (?), հունվարի 31 (փետրվարի 12), Լոնդոն:

«Մեղվին» . Սվաճյանին), հունվարի 31 (փետրվարի 12), Լոնդոնից՝ Պոլիս:

Կովայլսկուն, փետրվարի 1(13), Լոնդոնից՝ [Բեռլին]:

Տիգրան Փեշտմալճյանին, փետրվարի 3(15), Լոնդոնից՝ Պոլիս:

Մովսես Բուդաղյանին, փետրվարի 5(17), Լոնդոնից՝ Պետերբուրգ:

Պապային (?), փետրվարի 7(19), Լոնդոն:

«Մեղվին» . Սվաճյանին), փետրվարի 7(19), Լոնդոնից՝ Պոլիս

Հովհաննես Քյաթիպյանին, փետրվարի 9(21), Լոնդոնից՝ Փարիզ:

Պողոս Մելիտոսյանին, փետրվարի 14(26), Լոնդոնից՝ Մադրաս:

Պողոս Պալին, փետրվարի 14(26), Լոնդոնից՝ Կալկաթա:

Թ. Խ. Ավետումին, փետրվարի 14(26), Լոնդոնից՝ Կալկաթա:

Ս. Կ. Մ. Դավթյանին, փետրվարի 14(26), Լոնդոնից՝ Կալկաթա:

Սեթ Հ. Աբգարյանին, փետրվարի 14(26), Լոնդոնից՝ Կալկաթա:

Պապային (?), փետրվարի 19 (մարտի 3), Լոնդոն (երկու նամակ)։

Հովհաննես Քյաթիպյանին, փետրվարի 24 (մարտի 8), Լոնդոնից՝ Փարիզ:

Նույնին, փետրվարի 27 (մարտի 11), Լոնդոնից՝ Փարիզ:

Մովսես Բուդաղյանին, փետրվարի 28 (մարտի 12), Լոնդոնից՝ Պետերբուրգ:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, փետրվարի 28 (մարտի 12), Լոնդոնից՝ Պետերբուրգ:

Պապային (?), փետրվարի 28 (մարտի 12), Լոնդոն:

Հարություն Սվաճյանին, փետրվարի 28 (մարտի 12), Լոնդոնից՝ Պոլիս

/384  /

Հովսեփ Նուրիջանյանին, մարտի 6(18), Լոնդոնից՝ Փարիզ:

Կարապետ Հայրապետյանին, մարտի 6(18), Լոնդոնից՝ Նոր Նախիջեւան:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, մարտի 6(18), Լոնդոնից՝ Պետերբուրգ:

Հովհաննես Բերբերյանին, մարտի 6(18), Լոնդոնից՝ Մոսկվա:

Եղբայրներին, մարտի 6(18), Լոնդոնից՝ Նոր Նախիջեւան:

«Մեղվին» . Սվաճյանին), մարտի 7(19), Լոնդոնից՝ Պոլիս:

Ղազարոս Խաֆաֆյանին, մարտի 10(22), Լոնդոնից՝ Պետերբուրգ:

Կարապետ Հայրապետյանին, մարտի 10(22), Լոնդոնից՝ Նոր Նախիջեւան:

Տիգրան Փեշտմալճյանին, մարտի 14(26), Լոնդոնից՝ Պոլիս:

Նույնին, մարտի 15(27), Լոնդոնից՝ Պոլիս:

Ս. Հ. եւ Հ. Գ. Աբգարյաններին, մարտի 29 (ապրիլի 10), Լոնդոնից՝ Պոլիս:

Սերովբե Թագվորյանին, մարտի 29 (ապրիլի 10), Լոնդոնից՝ Պոլիս:

Տիգրան Փեշտմալճյանին, մարտի 29 (ապրիլի 10), Լոնդոնից՝ Պոլիս:

Լոնդոնի բանկի վարիչին, մարտի 29 (ապրիլի 10)։ ԳԱԹ, Նալբանդյանի ֆ., վ. 19:

Տիգրան Փեշտմալճյանին, մարտի 31 (ապրիլի 12), Լոնդոնից՝ Պոլիս:

Սերովբե Թագվորյանին, ապրիլի 3(15), Լոնդոնից՝ Պոլիս

Նույնին, ապրիլի 27 (մայիսի 9), Փարիզից՝ Պոլիս: ԳԱԹ, Նալբանդյանի ֆ., վ. 616/10

Պոլսի իր ծանոթներին, [մայիսի առաջին կեսը], Փարիզ: ԵԼԺ, III, 407։ 

Սեթ Աբգարյանին, մայիսի 31, Պետերբուրգից՝ Կալկաթա: ԳԱԹ, Նալբանդյանի ֆ. ։ վ. 94

Ծնողներին, մինչեւ նոյեմբերի 2, Պետրոպավլովյան բերդ, երկու նամակ: Տե՛ս սույն «Տարեգրությունը», 1862, նոյեմբերի 2

Ղազարոս Նալբանդյանին, նոյեմբերի 25: ЦГИАМ, ф. ОППС, 1862, д. 53, л. 464

Քննիչ-հանձնաժողովին, գրություն. մինչեւ դեկտեմբերի 14, Պետրոպավլովյան բերդ: «ԳԱԹ, Նալբանդյանի ֆ., վ. 2015

Ղազարոս Նալբանդյանին, մինչեւ դեկտեմբերի 30: ԵԼԺ, IV, 133

1863 

Կարապետ Հայրապետյանին, մինչեւ փետրվարի 24։ ԵԼԺ, IV, 172։

[4] Ղազարոս Նալբանդյանին, մարտի 13:

Ղազարոս Նալբանդյանին, մարտի 17: Ղազարոս Նալբանդյանին, մարտի 21:

Ղազարոս Նալբանդյանին, մարտի 24

/385/ Ղազարոս Նալբանդյանին, մարտի 27:

Դիմում Պետրոպավլովյան բերդի պարետին, մարտի 27: ԵԼԺ, IV, 181։

Ղազարոս Նալբանդյանին, ապրիլի 4:

Ղազարոս Նալբանդյանին, ապրիլի 22։

Ղազարոս Նալբանդյանին, ապրիլի 28:  

Ծնողներին, ապրիլի 28։

Ղազարոս Նալբանդյանին, մայիսի 7:

Ղազարոս Նալբանդյանին, մայիսի 18

Ղազարոս Նալբանդյանին, մայիսի 23

Սերոբ Նալբանդյանին, մայիսի 23:

Ղազարոս Նալբանդյանին, մայիսի 30:

Մատթեոս Վեհապետյանին, հունիսի 12 (փաստորեն՝ հունիսի 13):

Ղազարոս Նալբանդյանին, հունիսի 13:

Ծնողներին, հունիսի 13:

Ղազարոս Նալբանդյանին, հունիսի 19:

Ղազարոս Նալբանդյանին, հունիսի 27:

Ղազարոս Նալբանդյանին, հուլիսի 3:

Ղազարոս Նալբանդյանին, հուլիսի 12:

Դիմում Պետրոպավլովյան բերդի պարետին, հուլիսի 13:

Ղազարոս Նալբանդյանին, հուլիսի 15:

Ծնողներին, հուլիսի 17 (փաստորեն՝ հուլիսի 15)։

Ղազարոս Նալբանդյանին, հուլիսի 24:

Ղազարոս Նալբանդյանին, օգոստոսի 1:

Ղազարոս Նալբանդյանին, օգոստոսի 7:

Ղազարոս Նալբանդյանին, օգոստոսի 15:

Ավետիք Վատուժյանին, օգոստոսի 17:

Ղազարոս Նալբանդյանին, օգոստոսի 22։

Ղազարոս Նալբանդյանին, օգոստոսի 28:

Հովհաննես Բերբերյանին, սեպտեմբերի

Ղազարոս Նալբանդյանին, սեպտեմբերի 5:

Անանիա Սուլթանշահին, սեպտեմբերի

Ղազարոս Նալբանդյանին, սեպտեմբերի 12:

Ղազարոս Նալբանդյանին, սեպտեմբերի 19:

Ղազարոս Նալբանդյանին, սեպտեմբերի։

Ղազարոս Նալբանդյանին, հոկտեմբերի 10:

Ղազարոս Նալբանդյանին, հոկտեմբերի 17:

Ղազարոս Նալբանդյանին, հոկտեմբերի 24:

Ավետիք Վատուժյանին, հոկտեմբերի 24:

Ղազարոս Նալբանդյանին, հոկտեմբերի 30:

Ղազարոս Նալբանդյանին, նոյեմբերի 4:

Ղազարոս Նալբանդյանին, նոյեմբերի 6:

Ղազարոս Նալբանդյանին, նոյեմբերի 14:

Ղազարոս Նալբանդյանին, նոյեմբերի 20 

Ղազարոս Նալբանդյանին, նոյեմբերի 26

/386/ Ղազարոս Նալբանդյանին, նոյեմբերի 29:

Ղազարոս Նալբանդյանին, դեկտեմբերի 3:

Ղազարոս Նալբանդյանին, դեկտեմբերի 4

նա յանա՝ Ավետիք Վատուժյանին, դեկտեմբերի 4:

Գաբրիել Խաչատրյանին, դեկտեմբերի 4:

Հովհաննես Բերբերյանին, դեկտեմբերի 4:

Հովհաննես Բերբերյանին, դեկտեմբերի 7: ԵԼԺ, IV, 237, 241:

Ղազարոս Նալբանդյանին, դեկտեմբերի 12- 

  Ղազարոս Նալբանդյանին, դեկտեմբերի 19

1864 

Ղազարոս Նալբանդյանին, ՝ հունվարի 2:

Ավետիք Վատուժյանին, հունվարի 7:

Ղազարոս՝ Նալբանդյանին, հունվարի

Ղազարոս Նալբանդյանին, հունվարի 30:

Ղազարոս Նալբանդյանին, փետրվարի 1:

Ղազարոս Նալբանդյանին, փետրվարի 7 (բնագրում՝ փետրվարի 6)։

Ղազարոս Նալբանդյանին, փետրվարի 13:

Ղազարոս Նալբանդյանին, փետրվարի 19:

Ղազարոս Նալբանդյանին, մարտի 5:

Ղազարոս Նալբանդյանին, մարտի 12:

Ղազարոս Նալբանդյանին, մարտի 19:

Սերոբ Նալբանդյանին, մարտի 25 (փաստորեն՝ 23  

  Ղազարոս Նալբանդյանին, մարտի 26:

Ղազարոս Նալբանդյանին, ապրիլի 1:

Ղազարոս Նալբանդյանին, ապրիլի 8:

Ղազարոս Նալբանդյանին, ապրիլի 16:

Ղազարոս Նալբանդյանին, ապրիլի 23:

Սերոբ Նալբանդյանին, ապրիլի 29:

Ղազարոս Նալբանդյանին, ապրիլի 29։

Ղազարոս Նալբանդյանին, մայիսի

Ղազարոս Նալբանդյանին, մայիսի 14։

Ղազարոս Նալբանդյանին, մայիսի 21:

Սերոբ Նալբանդյանին, մայիսի 25։

Ղազարոս Նալբանդյանին, մայիսի 28:

Ղազարոս Նալբանդյանին, հունիսի

Ղազարոս Նալբանդյանին, հունիսի 12:

Ղազարոս Նալբանդյանին, հունիսի 17:

Ղազարոս Նալբանդյանին, հունիսի 23:

Գրիգոր Նալբանդյանին, հունիսի 23:

Հարություն Խալիբյանին՝ բողոք, հունիսի 17–24: ԵԼԺ, IV, 250։

Ղազարոս Նալբանդյանին, հունիսի 26։

[Անանիա Սուլթանշահին], հունիս: Տե՛ս սույն «Տարեգրությունը», 1864

/387  /

Հովհաննես Սահրատյանին, հուլիսի 18։

Ղազարոս Նալբանդյանին, հուլիսի 15։

Ղազարոս Նալբանդյանին, հուլիսի 23:

Ղազարոս Նալբանդյանին, օգոստոսի 7:

Հարազատներին, օգոստոսի 9 (փաստորեն՝ օգոստոսի 11-ին):

Ղազարոս Նալբանդյանին, օգոստոսի 13:

Ավետիք Վատուժյանին, օգոստոսի 13:

Ղազարոս Նալբանդյանին, օգոստոսի 20:

Ղազարոս Նալբանդյանին, օգոստոսի 26:

Ղազարոս Նալբանդյանին, սեպտեմբերի 3:

Ղազարոս Նալբանդյանին, սեպտեմբերի 10:

Ղազարոս Նալբանդյանին, սեպտեմբերի 17:

Ղազարոս Նալբանդյանին, սեպտեմբերի 22:

Ղազարոս Նալբանդյանին, սեպտեմբերի 24:

Ղազարոս Նալբանդյանին, հոկտեմբերի 1:

Ղազարոս Նալբանդյանին, հոկտեմբերի 8:

Անանիա Սուլթանշահին, հոկտեմբերի 12 (փաստորեն՝ 10):

Ղազարոս Նալբանդյանին, հոկտեմբերի 15:

Ղազարոս Նալբանդյանին, հոկտեմբերի 22

Ղազարոս Նալբանդյանին, հոկտեմբերի 29:

Ղազարոս Նալբանդյանին, նոյեմբերի 4:

Ղազարոս Նալբանդյանին, նոյեմբերի 12:

Ղազարոս Նալբանդյանին, նոյեմբերի 18:

Ղազարոս Նալբանդյանին, նոյեմբերի 26:

Ղազարոս Նալբանդյանին, դեկտեմբերի 3:

Ան. Ֆր. Իվան[ովին ], դեկտեմբերի 3:

Ղազարոս Նալբանդյանին, դեկտեմբերի 10:

Ղազարոս Նալբանդյանին, դեկտեմբերի 17:

Ղազարոս Նալբանդյանին, դեկտեմբերի 24

1865

Ղազարոս Նալբանդյանին, հունվարի 7:

Պետրոպավլովյան բերդի պարետին, հունվարի 13:

Ղազարոս Նալբանդյանին, հունվարի 15:

Ղազարոս Նալբանդյանին, հունվարի 20։

Ղազարոն Նալբանդյանին, հունվարի 22։

Ղազարոս Նալբանդյանին, հունվարի 28:

Ղազարոս Նալբանդյանին, փետրվարի 2

Ուդովին, փետրվարի 7:

Ղազարոս Նալբանդյանին, փետրվարի 10:

Ղազարոս Նալբանդյանին, փետրվարի 18:

Ղազարոս Նալբանդյանին, փետրվարի 23-24:

Սերոբ Նալբանդյանին, փետրվարի 23-24:

Ա. Ղափտանյանին (?), մարտի 22։ Ե. Շահազիզ, Մ. Ղ. Նալբանդյան, էջ 153 /388  /«Տեղեկագիր» ՀՍՍՀ Գիտ. եւ արվեստի՝ ինստիտուտի, 1931, 5, էջ 11

Դիմում ներքին գործերի մինիստրին, հոկտեմբեր, Պետերբուրգ: ԳԱԹ, Նալբանդյանի ֆ., գ. 353

Անանիա Սուլթանշահին, հոկտեմբեր, Պետերբուրգից՝ Բեռլին: ԳԱԹ, Նալբանդյանի ֆ., գ. 114

1866

  Ներքին գործերի մինիստրին, հունվարի սկիզբը, Կամիշինից՝ Պետերբուրգ: ԵԼԺ, IV, 258

  Կամիշինի գավառապետին [հունվարի 15], Կամիշին: ԵԼԺ, IV 260։ 

Քրոջը՝ Գայանե Խաչատրյանին, հունվարի 28, Կամիշինից՝ Նոր Նախիջեւան։ ԵԼԺ, IV, 258

Ղազարոս Նալբանդյանին, փետրվարի 8, Կամիշինից՝ Նոր Նախիջեւան: ԵԼԺ, IV, 258

  Նոր Նախիջեւանի Մագիստրատին, փետրվարի 11, Կամիշին: ՀՍՍՀ Պետ. կենտր. արխիվ, ֆ. 139, գ. 1936 թթ. 21-22

Հովհաննես Բերբերյանին, փետրվարի 11-ից հետո, Կամիշինից՝ Նոր Նախիջեւան: ԵԼԺ, IV, 259

Ծանոթություն. Այս ցանկի մեջ չենք մտցրել միայն Պետրոպավլովյան բերդի պարետ՝ Ա. Ֆ. Սորոկինի տետրակում նշված նամակները։


[1]     Ենթադրվում է, որ 1859 թ. «Հյուսիսափայլում» Գ. Յ. Պախալյան ստորագրությամբ տպագրված ներքոհիշյալ գործերը նույնպես Մ. Նալբանդյանինն են

      ա. Աննար: Վիպակ, թարգմ. Օ. Սենկովսկուց: «Հյուսիսափայլ», 1859, N 1 էջ 15-41:

      բ. Մի զարմանալի պատմություն. Կարլոս տասնեւմիերորդի տեսիլը։ Նույն տեղում, էջ 60-65:

      գ. Ղրիմյան առակ «Մունեջիմ բարի»: Նույն տեղում, N 5, էջ 337-360 (լրացում խմբ. ):

[2]     Գրականագետ է. Ջրբաշյանը պարզել է, որ «Կայպակը» Մ. Նալբանդյանի ստեղծագործությունը չէ եւ թյուրիմացաբար է վերագրվել նրան: Այդ պոեմի հեղինակը Գաբրիել Պատկանյանն է (տե՛ս «Գրական թերթ», 1955, N 26) Ծան. խմբ. ։

[3]     Մինչեւ 1862 թ. վերջը, որտեղ չի նշված աղբյուրը, հիմք է ընդունված Նալբանդյանի «Ծոցատետրի նկատողությունները», ԵԼԺ, IV, 261-272:

[4]     Մինչեւ 1865 թվականի փետրվարի 24-ը, որտեղ չի նշված աղբյուրը, հիմք է ընդունված Բերդի հիշատակարանը՝ ԵԼԺ, IV, 285-299: Այս բոլոր նամակները գրված են Պետրոպավլովյան բերդում:   Նամակները թեեւ հասցեագրված են եղբորը՝ Ղազարոս Նալբանդյանին (որովհետեւ թույլատրված էր նամակագրություն ունենալ միայն հարազատների հետ), բայց գերա զանցապես ուղղված են Պետերբուրգի եւ Մոսկվայի իր ընկերներին ու բարեկամներին