Երբ պատանի են

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն իրականացուել է  Գալուստ Կիւլպէնկեան
հիմնարկութեան նիւթական աջակցութեամբ


Յակոբ Օշական, Երբ պատանի են (Կ. Պոլիս, 1926։ Այլ հրատարակութիւններ՝ Պէյրութ, 1986 («Գառնի» մատենաշար), Անթիլիաս, 1998)։