Ազգային սահմանադրութիւնը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՏՈՄ, Ազգային սահմանադրութիւնը Գիծեր մեր մշակոյթի պատմութենէն Պատմական եւ քննադատական ուսումնասիրութիւն, Կ. Պոլիս, 1914

1. Ներածութիւն

2. Ի՛նչպէս հաստատուեցաւ պատրիարքութիւնը

3. Ազգային սահմանադրութեան ծագումն ու պատմութիւնը

4. Ընդհանուր գիծերը

5. Բարեփոխելի կէտերը

6. Սահմանադրութեան պատճէնը