Դիւցազնուհին

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՍՕ, ԴԻՒՑԱԶՆՈՒՀԻՆ, Կ. Պոլիս, տպ. Օ. Արզուման, 1910։