Ատանայի եղեռնը. Տեղեկագիր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ «ԿԻԼԻԿԻԱ» ԳՐԱՏԱՆ ԹԻՒ 1

ՆԻՒԹԵՐ ՀԱՅ ՄԱՐՏԻՐՈՍԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ

 

ԱՏԱՆԱՅԻ ԵՂԵՌՆԸ

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՅԱԿՈԲ ՊԱՊԻԿԵԱՆԻ

(ՕՍՄԱՆԵԱՆ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆ ԷՏԻՐՆԷԻ)

Ֆրանսիս Տը Փրէսանսէի յառաջաբանով


«Արդարութիւնը կը բարձրացնէ ազգերը,

եւ մեղքն ու ոճիրը կը գործանեն զայն։

ՍՈՂՈՄՈՆ

 

Հայացուց ՅԱԿՈԲ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

Կ. ՊՈԼԻՍ, ԿԻԼԻԿԻԱ ԳՐԱՏՈՒՆ

Թիւ 37. Գապրիսթան փողոց, Բերա

1919

---------------------------

ՆԻՒԹԵՐ ՀԱՅ ՄԱՐՏԻՐՈՍԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ

 

ԱՏԱՆԱՅԻ ԵՂԵՌՆԸ

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՅԱԿՈԲ ՊԱՊԻԿԵԱՆԻ

(ՕՍՄԱՆԵԱՆ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆ ԷՏԻՐՆԷԻ)

Ֆրանսիս Տը Փրէսանսէի յառաջաբանով

Հայացուց

ՅԱԿՈԲ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
(Քլիշէ Զարդարեանի)

ՅԱԿՈԲ ՊԱՊԻԿԵԱՆ

(1856-1909)

Հա՛յր,

Իբրեւ կոթող յաէրժական

այս Մատեանը քու անմեռ

  յիշատակիդ կը նուիրէ զՔեզ

պաշտող որդիդ՝

Յակոբ ԹՌՉՈՒՆԵԱՆ