Աւարայրի ճակատամարտից դէպի Նուարսակի պայմանադրութիւնը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՎԵՐՋԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԷՆ

Առաջաբանում իսկ արդէն նշուել է, թէ ինչպիսի մեծ տեղ է գրաւում Ե դարը Հայոց պատմութեան եւ քաղաքակրթութեան զարգացման մէջ: Յուսով եմ, որ աւարտելով գիրքը՝ ընթերցողը կրկին անգամ կը համոզուի դրանում: