Բանկալթիի գերեզմանատունը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն իրականացուել է  Գալուստ Կիւլպէնկեան
հիմնարկութեան նիւթական աջակցութեամբ

ԱՐՇԱԿ Ա. ԱԼՊՕՅԱՃԵԱՆ ԲԱՆԿԱԼԱԹԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆԸ

Հ. ԳԱԼԷՄՔԵԱՐԵԱՆ, ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹԻՒՆ («Բիւզանդիոն», 1911)։