Աբուսահլ հայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱԲՈՒՍԱՀԼ ՀԱՅ. ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑԵԱՑ ԵՒ ՎԱՆՈՐԷԻՑ ԵԳԻՊՏՈՍԻ, ՎԵՆԵՏԻԿ - Ս. ՂԱԶԱՐ, 1933