Ռոստամ Զալ, Ժողովրդական Վէպ (Մոկաց բարբառով)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կ.
       Կակոյ - որդին այդպէս է կոչում հօրը.
       Կամըշ - եղէգն.
       Կայնաւ - կանգնեց.
       Կամչի - մտրակ.
       Կան էկաւ - պըտըտեց ման եկաւ
       Կան կեալ - ման գալ.
       Կաչաղ - լրտէս? փախստական
       Կասայ - պատմութիւն, դէպք. հեքիաթ զրոյց. - կասայ էնիլ - պատմել,
       Կարավաշ - աղախին.
       Կարքից - ամուսնացրեց.
       Կեախ - ժամանակ, հէնց.
       Կեանգատ - գանգատ.
       Կեարցան - կարողացան.
       Կեացին , գնացին.
       Կերակուլ - կերակուր.
       Կեոխել - կոխել.
       Կըպը - պէտք է.
       Կիւք - գոգ, գիրկ.
       Կոնաղ - հիւր.
       Կոնդ ու քիւս - կոնդ (անդամալոյծ) ու քոսոտ?
       Կոն - սեւ վրան քրդական.
       Կոչախ - քաջ.
       Կոռեց - խոնարհեցրեց, ծռեց.
       Կուշում - զօրք.
       ԿուչախՔաջ
       կոչախ
       Կուղպից - կողպեց.
       Կուրիկ - կորեկ.
       Կուրուղչի - պահապան.
       Կուտրուաւ - յաղթուեց.
       Կուրսաւ - կորաւ.
       Կուց - բուռն, ափ.
       Կռան - մեծ մուրճ. - Կ՚տայ յէռջիւ կռանի - կռանել մուրճով ծեծել.
       Կտուր, կտուրքիր - կտորներ.
       Կքել - լարել, պինդ քաշել.
       Կքից ճակիր - լարեց զէնքերը, աղեղի լարումն.
      
       Հ.
       Հադիայ - ընծայ.
       Հազ - սէր. - հազ ունէր մօտէն - սիրում էր նորան.
       Հալ - վիճակ, դրութիւն.
       Հախ - վարձ.
       Հախտախանայ - ախոռատուն.
       Հախկ հաղկ - տես հախ. - Եիս էնունց հաղկէն կ՚կէր տիւս. ես կ՚իմանայի, թէ ինչ կանէի. վրէժխնդիր կլինէի.
       Համայ - հէնց, իսկոյն, բայց.
       Հազար էրաւ վեար - (պարիսպ քաշեց) կախարդեց.
       Հեղ - անգամ.
       Հեոլ - գնդակ.
       Հեողքեար էրաւ - պատրաստուեց.
       Հմայ ի՞նչ մարտ ի Ռոստամ - տեսնեմ…
       Հնղադ - օգնութիւն։
      
       Ձ.
       Ձինէ - ինձանից.
       Ձիւր - ձոր.
       Ձը - ինձ.
       Ձե - ձեր.
       Ձէն - ձայն. - խազար ձէն մօտէն ըլնը հազար ձայն հանէ, տայ.
       Ձէն մնէն իլաւ, - ձայն տուեց.
       Ձի- ինձ
       Ձիկ- ինձ
       Ձիւ - ձու.
       Խաւու ձիւ - հաւի ձու.
      
       Ղ.
       Ղամաքեարբանդ - պարան (գերիներ) բռնելու.
       Ղարաւուշ - աղախին.
       Ղարաւիւլ - պահապան
       Ղափուշքիր ի խէյվաթ - վրան զարկել, լարել։
       Ղիամաթ - դատաստան.
       Ղոշուն - զօրք.
       Ղուրուղչի - պահապան անդերի եւ մարգագետինների.
      
       Ճ.
       Ճակ, իր - զէնք, եր.
       Ճամբախ - ճանապարհ
       Ճամբխի խիտ էրթալ - ճանապարհով գնալ -
       Ճապ - ձախ. - ճապ ձեռնով կթլի, աջնով ձեռ կ՚տայ յիռջիւ. ձախով կձգէ, աջով կբռնէ.
       Ճեռ - սերունդ, մնացորդ,
       Ճիժ - երեխայ, մանչ. - խատ ճժիրուն - երեխաների հետ.
       Ճիւկ - առանձին, ճոկ.
       Ճիւչ - մեծ,
       Ճիւր - ջուր.
       Ճիւր էնել - ջրել, ոռոգել.
       Ճխտից - սեղմեց, ճզմեց.