Աւարայրի ճակատամարտից դէպի Նուարսակի պայմանադրութիւնը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԱՐԷՆ  ԻՒԶԲԱՇԵԱՆ ԱՒԱՐԱՅՐԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԻՑ  ԴԷՊԻ ՆՈՒԱՐՍԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ

ԵՐԵՒԱՆ- 2005

Karen Yuzbachian  De la bataille d՛Awarayr vers l՛accord de Nouarsak.

Une étude sur la société arménienne aux IV-V ss., les révoltes contre la domination des Sassanides et la littérature arménienne du V s. - ce fut une période qu՛on a nommée l՛«Age d՛or».

Le livre suit toutes les règles de recherches scientifiques, en même temps la manière de l՛éxposition du sujet le fait accessible au grand public aussi.

 

Կարէն Իւզբաշեան Աւարայրի ճակատամարտից դէպի Նուարսակի պայմանադրութիւնը - Երկրորդ, ուղղուած եւ լրացուած հրատարակութիւն՝ Կիմ եւ Պարոյր Մուրադեանների խմբագրութեամբ, Երեւան, Եր. համալսարանի հրատ., 2005, 325 էջ:

 

Գրքում ներկայացուած է հայոց հասարակութիւնը Դ-Ե դարերում (գլ. Ա): Մանրամասն վերլուծուած են 450-451 եւ 482-484 թթ. ապստամբութիւնները՝ ուղղուած Սասանեան գերիշխանութեան դէմ (գլ. Բ-Գ): Ներկայացուած է Ե դարի հայոց գրականութիւնը՝ մի շրջանի, որը հետագայում ստացաւ «Ոսկէ դար» անուանումը (գլ. Դ): Աշխատութիւնը հետեւում է ակադեմիական ուսումնասիրութեան կանոններին, հիմնուած է սկզբնաղբիւրների անմիջական տուեալների վրայ, հաշուի է առնուած եղած գիտական գրականութիւնը: Միաժամանակ շարադրանքի ոճը գիրքը մատչելի է դարձնում լայն ընթերցողին եւս: