Անգղին կտուցին տակ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

 

1) ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ԽՆԴԻՐԸ

«Ազատամարտ», 1911, թիւ 46

 

2) ՀՌԵՏՈՐՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

«Շանթ», Բ. տարի, 1912, թիւ 26

 

3)  ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

«Մեհեան», 1914, թիւ 3

 

4) ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ -Ա-

«Ճակատամարտ», Կիակի 8  Փետրուար  1920

 

5) ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ -Բ-

«Ճակատամարտ», Կիրակի, 15 Փետրուար 1920

 

6) ԱՆԱՊԱՏԻ ՔԱՐՈԶ

«Արեւ», Երկուշաբթի, 18 Յունիս 1929

 

7)  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ  ՀԱՄԱՐ

«Զուարթնոց», 1930, թիւ 7, 8, 9, 10

 

8) ԱՆԳՂԻՆ ԿՏՈՒՑԻՆ ՏԱԿ

«Յուսաբեր», 14 Յունիս 1930 - 7 Օգոստոս 1930

 

9) ԱՆԳՂԻՆ ԿՏՈՒՑԻՆ ՏԱԿ -ԺԺՄԱԿՆԵՐ

«Արեւ», Շաբաթ 4 Յուլիս 1931

 

10) ԱՆԳՂԻՆ ԿՏՈՒՑԻՆ ՏԱԿ - ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԷ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

«Կեանք եւ արուեստ» տարեգիրք, Բ. տարի, 1938

 

11) ՆՈՐ ՏԱԳՆԱՊԸ

«Յուսաբեր», 22 Ապրիլ 1933, թիւ 7

 

12) ԵՐԲ ՀԻՆԵՐԸ ԿԸ ԿԱՐԴԱՆՔ

«Կեանք եւ արուեստ», Զ. տարի, 1936

 

13) ԵՐԲ ԿԱՐԱՒԱՆԸ Կ՚ԱՆՑՆԻ

«Յուսաբեր», 5 Յունուար 1939

 

14) ԵՐԲ ՇՐՋՈՒԱԾ ԿԸ ՀԱՍԿՑՈՒԻՆՔ

«Նայիրի» ամսագիր, 1946 Ապրիլ-Մայիս

 

15) ԳԵՂԵՑԿՈՒԹԵԱՆ ԶԳԱՅՆՈՒԹԻՒՆԸ

ՄԵՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

«Սեւան» պարբերաթերթ, Բ. պրակ, 1946

 

16) ՍՓԻՒՌՔԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՊԱԳԱՆ

«Նայիրի» ամսագիր, Դ. տարի, 1948, թիւ 1

 

17) ՕՇԱԿԱՆԻ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐԷՆ

«Նայիրի» ամսագիր, Ե. տարի, 1949, թիւ 1-2