Վասպուրական. Նշանաւոր վանքեր - 2

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԴԱՒԱԲՈՅՆԻ Ս . ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ.
       Գտնւում է Ռշտունիքում, Դաւաբոյնի կոչուած հրուանդանի վրայ, Շատվան գիւղի մոտ։ Սա թաղակապ մի հասարակ տաճար է, փայտաշէն դարպասով։ Այժմ անխնամ ձգուած է, իսկ նրա 50 չափ վարելահողն ու փոքրիկ պուրակը կապալով է տրուած Աղթամարի կաթուղիկոսարանի կողմից։