Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ գուցէ զի նախարարութիւնն Հայաստանեաց լինիցի ժառանգութեան, պարտ է լինիլ որդոց որդիս, ըստ սահմանի ցեղաբանութեան մարդոյ, եթէ արու եւ եթէ էգ, բայց ՚ի խելագարէ: