Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պաշտօնատար բանադրեալ եթէ ՚ի նախարարէ եւ եթէ ՚ի Տանէն Հայոց, եւ եթէ զոր ինչ ծայրագոյն իշխանէ որ իցէ կալով մնասցէ բանադրեալ, եւ ՚ի տեղի նորա մտցի տեղակալ նորայ մինչեւ բանադրեալն դատեսցի ՚ի դատաստանի, եթէ առաջի ատենի կացցէ անպարտ կարի նորոգել նմայ եւ նստուցանել ՚ի աթոռ պաշտօնի իւրոյ: