ՄԻԱԲԱՆՔ ԵՒ ԱՅՑԵԼՈՒՔ ՀԱՅ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ռ

 

 

ՌԱՓԱՅԷԼ ՎՐԴ. ԲԱՂԻՇԵՑԻ

Մբ. Ձռ. 1814ին. ՏՓ. 1843ին. կը վախճանի 1847ին:

 

ՌԱՓԱՅԷԼ ՎՐԴ.

Մբ. Նւ. Ակնայ. կը վախճանի 1799ին:

 

ՌԱՓԱՅԷԼ ՎՐԴ. ՊՈԼՍԵՑԻ

Մբ. 1866ին:

 

ՌԱՓԱՅԷԼ ՎՐԴ.

Մբ. ՏՌ. 1822ին:

 

ՌԸԶԳՈՒԼԼԱՀ ԽԱՆՃԵԱՆ, ՀԱԼԷՊՑԻ

1912ին ուխտաւորութեամբ կ՚այցելէ Ս. Յակոբի վանքը, նոյն թուականին Հալէպի մէջ ունեցած իր երկու տուները կը կտակէ Ս. Յակոբի վանքին: Յիշեալը կը վարէ Հալէպի կալուածոց հոգաբարձութիւնը:

Արձնգր. Տն. Ժող. նիստ ԼԴ. էջ 110. Թ. 1912

ՌՈՒՀԻՋԱՆ ՎԱՆԵՑԻ (ԽՕՃԱ)

Վէգիր Խոսրով փաշայի քիւրքճիպաշին, Տիգրանակերտէն փոխադրուած Կ. Պոլիս: Ռուհիճան ստացողն է 1608ին Վան ընդօրինակուած ձեռագիր Աւետարանի մը` որուն յիշատակարանին մէջ մանրամասն նշանակուած են իր ծնողքին եւ բոլոր պարագաներուն անունները. յականէ յանուանէ (Լաշա. Ցուց. էջ 831): Ռուհիջան Աստուածատուր եւ Եղիազար պատրիարքներու օրով վարած է Պոլսի փոխանորդութիւնը. եւ ուրիշ խօճաներու աջակցութեամբ յաջողաց է Ս. Յակոբի իրաւանց մասին արքունական հրովարտակներ ձեռք բերել. խօճա Դաւիթին հետ ներկայացած է ա'յն Յանձնաժողովին` որ մեծ եպարքոսին հրամանով կազմուած էր Հայոց եւ Յունաց Ս. Տեղեաց մէջ ունեցած սատմանները ճշդելու: 1648ին Ռուհիջանին Վանայ մէջ կատարած բարեգործութեանց տեղեկանալու համար տեսնել:

Դաւրիժեցի, էջ 245 եւ 493