Լեւոն Մեծագործ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  ՂԵՒՈՆԴ ԱԼԻՇԱՆ, Լեւոն Մեծագործ, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1893