Առաքել Դաւրիժեցու Պատմութիւնն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆ ԱՐՔՄԵՆԻԿ, Առաքել Դաւրիժեցու Պատմութիւնն իբրեւ գրական երկ, Երեւան, «Անտարես», 2012։Մենագրութեան մէջ գրականագիտական արդիական մեթոդներով վերլուծւում է 17-րդ դարի ականաւոր պատմիչ Առաքել Դաւրիժեցու «Գիրք պատմութեանց» աշխատութիւնն իբրեւ գրական երկ:


Աշխատութիւնը նուիրւում է հայ գրատպութեան սկզբնաւորման 500-ամեակին: