Հրապարակախօսութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
4. ՊԱՌԱԿՏՈՒՄ ՄԸ
       Լուսաւորութեան հսկա մը այս օրերս ծանր կնճիռ մը կ՚երկնէ:
       Կառափն իր գաղափարը կը ծաղրէ:
       Ազգասէր մը ազգային ներդաշնակութենէն թել մը կը կոտրէ, ազգին սրտին վրայ մշտնջենաւոր վէրք մը կը փորէ, վէրք մը՝ զոր Ագապեան բուրաստանի ծաղիկները կը պճնեն:
       Ագապեանը գրկող գաղափարին ձայնախող հարուած մ՚է այդ:
       Ցուրտ օձտում մը, որ Ագապեանի վսեմ նպատակին վրայ ոճիրներ կը ջարդէ:
       Ինչո՞ւ այդ օձտումը:
       —Ի՜նչ, ազգային ամբոխն ու ժխորը ամբաստանե՜լ:
       Միթէ անցեալ տարուան Սահմանադրութեան հանդիսին ազգն իրաւունք չունէ՞ր իր քոյրերը կամ ապագայ մայրերը տեսնելու վազել, որոնք կ՚ուշանային հանդիսավայրին առաւել աւիւն ներշնչելու:
       Սակայն իցի՜ւ թէ՝ այս տարի ալ Ագապեան աշակերտուհիները Պէյգոզի ծովափը բերող շոգենաւին անիւը կոտրէր, քան թէ ազգի մը սիրտը:
       Գուցէ այս տարի Ագապեանք ճերմակ հեղեղի մը անզգայութեամբ չէին անցներ սիրազեղ ամբոխ մը մոգաբար պատռելով:
       Ազգային հանդիսավայր մը ճեղքե՜լ, ազգային յիշատակ մը յօշոտե՜լ՝ ազգի մը սիրտը ճեղքել, ազգի մը սիրտը յօշոտել է:
       Ասով Ագապեանի վսեմ նպատակը իր օրրանին մէջ կը դեղնի, լուսահար ճակատը կը կարմրի, մայրութեան կորովի սիրտը կը սխրի, ծունկը կը կթոտի:
       Ագապեանի սրտէն սրբազան տրոփը խեղդել է այդ:
       Մտածեցէ՛ք, ո՛վ Ագապեանի վէմը:
       Դուք՝ որ ազգին գահոսը կը խառնէք միշտ, դուք՝ որուն քրտունքը ազգի մը այն ահաւոր վէրքին սպեղանին կը կազմեն եւ քանի մը տարի առաջ լուսոյ տաճարին հիմունքը օծեցին . մտածեցէ՜ք:
       Այդ տաճարին սեմին վրայ սիրտ մը կ՚արիւնի:
       Ազգինն է այդ սիրտը:
       Եւ դուք պարծանօք կը խոստովանիք թէ Ձեր նպատակն է այդ սիրտը վիրաբուժել, մտածեցէ՛ք վերջին անգամ:
       Եւ Ագապեան սանուհիք կը հաւանին այս որոշման: Չեն բողոքեր այսպիսի ցաւալի պառակտման մը դէմ, եւ իրենք իրենց կ՚ուզեն օտար հանդիսավայրի մը մէջ յիշատակել ազգին Սահմանադրութեան ԽՈՐԹ հանդէսը:
       Անոնք այժմէն կը սովրին դիւրաւ վշտահարել, հանրութեան դէմ քէն պահել, բաժանման ոգի կրել, անոնք՝ որ լուսոյ տաճարի մը հանրութեան ջահերը պիտի ըլլան, անոնք՝ որ մայրութեան առաքելուհիներ պիտի ըլլան:
       Ջնջեցէ՛ք, ջնջեցէ՛ք այդ սեւ դրօշը Ագապեանի պայծառ ճակտէն:
       Ձեր նպատակէն սոսկացէ՜ք: