Հրապարակախօսութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
7. ԴՐԺՈՒՄ
       Այս օրերս Ագապեանի մէջ ցաւալի դէպք մը կը պատահի:
       Օր. Աղաւնի Վարդանեան եւ իր քոյրը կ՚արտաքսուին հոնկէ առանց պատճառի կամ առանց դպրոցական կանոնաց դէմ զեղծում մ՚ըրած ըլլալնին հաստատուելու:
       Ագապեան կը դրժէ իր նշանաբանին: Պ. Փանոսեան կը գործադրէ զայս: Զարմա՜նք: Գլուխն իր գաղափարը կը խեղդէ, իրաւունքի բոյրը կրից դժոխքի մը կը խոնարհի:
       Այդ սկզբունքի դարձը, այդ ցուրտ գաղափարը կատակ մ՚էր, որ զԱգապեանը եւ զինքը իր մէջ պլլեց: Հրապարակային մարդ մը, մանաւանդ լրագրապետ մը կամ վարժարանապետ մը, պէտք է որ սկզբունքի մը այնպէս գամուի՝ ինչպէս Աստուած մը իր խաչին: Այնպիսի նուիրական բառեր արտաբերել, որոնք շուրթեր պէտք է այրեն, այնպիսի գաղափարներ հրատարակել, որոնք ճակատներ պէտք է պատռեն. ասոնք են Փանոսեանի պաճուճանքը:
       Քանի մ՚օր առաջ պ. Փանոսեանի հլու սարկաւագներէն մէկը կ՚ըսէր, թէ Ագապեան ապագային օրրանն է. այո՛, օրրան մ՚է իրօք, սակայն մայր չունի, ո՞վ կ՚ուրանայ զայդ:
       Դուք, Ազնիւ օրիորդ, Դուք որ Ագապեանի երեսին ճերմակը եղաք, Դուք որ ի փառս Ագապեանի մինչեւ ցարդ սուրբ քրտունք թափեցիք, արդ պ. Փանոսեան փոխանակ Ձեր արժէքին համապատասխանող վկայագիր մը գոհունակութեամբ Ձեզ յանձնելու՝ Ձեր կրելու կարողութենէն վեր ցաւ մը կու տայ: Սակայն Դուք մի՛ ցաւիք, թող ի՛նք կարմրի: Հանրութիւնն ամէն բան դատեց, Դուք ալ ամէն բան մոռցէք: Մի ցաւի՛ք, որ Պ. Փանոսեան Ագապեանի դռները Ձեզի գոցեց. ազգի մը սիրտը բաց է Ձեզ համար. Դուք ճշմարտութեան ճիչով մը նուիրական հարկ մը դղրդեցիք, Դուք որ Ագապուհի մ՚ըլլալու Ագապեանի (իր նուիրագործեալ նպատակն հասկանանք ) սրտին չը կոխեցիք, փա՜ռք Ձեզի, որ Ձեր սկզբունքին շէնք տուիք եւ ամօ՜թ անոր, որ իր սկզբունքը զարկաւ: