Երեք թատերախաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն իրականացուել է  Գալուստ Կիւլպէնկեան
հիմնարկութեան նիւթական աջակցութեամբ

Յակոբ Օշական, Երեք թատերախաղեր, Սան Ֆրանսիսքօ, 1990 (Համազգային մշակոյթային ընկերակցութիւն)


Այս հատորը լոյս ընծայուեցաւ մեկենասութեամբ Ազգային բարերար Տէր եւ Տիկին Վահան Շամլեանի

Կազմեց՝ Վահէ Օշական