ԹՈՒՂԹԵՐ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մարուֆըլ պէհճէթ վէ զիֆէհմըլ շատ՝ տի՛լի տէրեա վէ հատտի ասուման տուայի սէլամէթլէրիլէ սուլթանըմ հազրէթլէրընէ արզի նիազ օլունուր. վէ Հաք ալիմտըր պու հաք սօզումէ քի, Եագուպ վէշ հուսն Իւսուֆէ րուզան պիսիարտէն ինթիզարլքտէ օլուպ, օլա մի քի օլ մէսրուրի թամըն սէզէվարի։ Վէ լաքին էզէլտէն պիլմէտըք քի օլ ազիմ վէ մէրղուպ մուհիպը՞մը իմիշ պու հագիրի թալապիլէ տավէթ էյլէմըշտըր, եօքսէ կիւն էվէլի էմրընըզ ուզրէ հէրաքէթ իտուպ միզաճի նահօշ պէրթարաֆէսթ։ Օլ խուսուս իչըն համիլ վարագ փափազ պէնտէզատէնըզ իրսալ օլունուպ խաքի իզէթէ, հէր նէ քի մուրատ շէրիֆընըզիսէ տիրիղ օլմամաք ուզրէ՝ խուտամլըք մուհայեա էսթ ճանան կէտայեան։ Վէ լաքին շիմտիլըքտէ կէլմէտըկըմըզ պէհանէսի, թապիէթէ մուտայիլէր տոստլուկ իւզունտէն սէլամլայուպ գարշուլէրլէր տէպուպ էպեազ ասումանի. հէր գաչուպ սավուլտուքտէ կէօզէ կիրմէէ հալաս իտուպ կիւլապէ թէպտիլ օլմաք գաստիիլէ տօլաշըրլէր, կիւռ կիւռ վէ թիզ թիզ վէ թէր թէր հովլայուպ կէօզ աչտըրմայէրլէր. մէկէր իքթիզասի թարիգէ րէվան օլանլէր սէրի սայպանիլէ տէֆ իտէլէր, օնլարըն մազարաթլէրընի մուհուպէք ԷՐԷՄԵԱ։

( Ձեռ. թիւ 1058, թղ. 21բ )