Մարդկութեան ամենամեծ թշնամին

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԵՐԿԱՅՆԱԿԵՑՈՒԹԻՈՒՆ ԵՒ ԱԼԿՈԼԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

Մանչեստրից Դոկտ. Whyte ընդհանուր մահաթիւը, կատարեալ ժուժկալական մի ընկերութեան անդամների մահաթիւի հետ բաղդատելով, ցույց է տալիս, որ ժուժկալների համար աւելի հաւանականութիւն կայ անժուժկալներից 9, 43 տարի աւելի երկար ապրելու։

Այս մասին Drysdale աւելի պերճախօս կերպով տխուր իրականութիւնը ցոյց տալով, ասում է. «Լիէբիքի կարծիքը սխալ է. ալկոլը սնունդ չէ՛։ Նա միայն թշուառութիւն է յառաջացնում։ Ոգելից ըմպելիների կատարեալ մերժումը միայն երկայնակեցութեան նպաստում է։ Ընդհանուր արձանագրութեան 45 րդ. տեղեկագրի համեմատ, եթէ տղամարդկանց միջին մահաթիւնը 1000 վերցւի, անգլիական եկեղեցու անդամների մահաթիւը լինում է միայն 556, պանդոկապետներինը և գինեվաճառներինը 1, 521, մինչդեռ պանդոկների և գինետների ծառայողների մահաթիւը 2, 205 մի ահագին թիւի է բարձրանում։ 1876 թւի գործողների օրագրութեան ընծայած տեղեկութիւններից երևում է, որ արդէն ուժեղ մարդկանց մէջ հաշւած ծառայների մահաթիւին չափաձանցութիւնը 68 % է։ Դոկտ. Նօրման Քէր 1875 թւին յայտնում էր, որ Անգլիայում, աղքատների տներում և հիւանդանոցներում մեռնողների երրորդ մասը ալկոլի է պատկանում։ 1898 թւին Kent՝ ժուժկալական ընկերութեան քարտուղարը՝ ցոյց էր տալիս, որ շատ ալկոլ գործածող 2, 201 աղքատ բնակիչների մահաթիւը 25 % եղած է, մինչդեռ նոյնպես աղքատ, բայց աւելի ժուժկալ 3, 601 բնակիչների մահաթիւը միայն 17 % եղած է։ Լօնտօնի ժուժկալական հիւանդանոցում, որտեղ ալկոլը նոյնիսկ դեղերի բաղադրութեան և պատրաստութեան մէջ չէ մտնում, 13, 984 հիւանդի վրայ մահաթիւը 962 եղաւ, այսինքն 6, 88 %, միւս հիւանդանոցներից շատ ցած. 1897 թւին, ինչպէս Sir Benjamain Richardson ասած էր, հիւանդներն էլ, առողջ մարդկանց նման, բնաւ պէտք չունին գինու, գարեջրի կամ արաղի։

«Վերջապէս, կեանքի ապահովագրական ընկերութիւնները խոստովանում են, որ մահացուցակների համեմատ, մեռնողների թիւին միայն 70 ժուժկալների բաժանմունքները տալիս են։ Գալով վտանգների դէմ ապահովագրական ընկերութեանց, իրանց ժուժկալ անդամների համար 10 % մի զիջողութիւն յանձն են առնում։

Ուրեմն, փորձը ապացուցանում է, որ ոգելից ըմպելիներից ժուժկալութիւնը երկայնակեցութեան նպաստում է, մինչդեռ նրանց նոյնիսկ չափաւոր գործածութիւնը, առողջութեան վնասակար է և կեանքը կարճեցնում է»։