Մարդկութեան ամենամեծ թշնամին

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՆՈՐՄԱՆԴԻԱՅՈՒՄ ԱԼԿՈԼԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԴԵՐԸ

ՃԱՐՏԱՐԱՐՈՒԵՍՏԻ ՄԷՋ

Brunon յայտարարում է, որ «ալկոլականութեան յառաջդիմութիւնները Նորմադիայում եւ գործաւոր դասակարգերում հաստատուած իրողութիւններ են։

Զանազան պարագաներում, կանայք տղամարդերից աւելի են խմում։

Իրերի այս դրութիւնից յառաջացած ընկերական եւ ճարտարարուեստական հետեւանքները աղէտալի են։

Եթէ իրերի այս դրութիւնը չփոխւի, ազգային վաճառականութիւնը, ճարտարարուեստը եւ նաւագնացութիւնը պիտի դադրին։

Աշխատութեան օրերը պակասում են։ Շատ գործաւորներ շաբաթը միայն հինգ օր աշխատում են։

Աշխատութեան որակը ցածանում է։ Գործաւորների իմացականութիւնը, արուեստական ճարտարութիւնը եւ մարմնական ոյժը պակասում են։

Թոշակների արժէքը բարձրանում է եւ գործարանատիրոջ շահերը նուազում են։

Օտար մրցումը միշտ մեծանում է»։

Արուեստի ալկոլականութեան դէմ, Դոկտ. Բրիւնօն, ամբոխի դաստիարակութիւնից բացի, ուրիշ միջոց չէ տեսնում։