Մարդկութեան ամենամեծ թշնամին

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՈՒՄ ՄԵՆԱՎԱՃԱՌԻ ԴՐՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՆՊԱՏԱԿԸ

Raffalowich. Ալէքսանդր III կայսեր նախաձեռնարկած 1894 թւի րէֆօրմը նպատակ ունէր արբեցողութիւնը նուազեցնելու, մասնաւորների ձեռքից ալկոլի վաճառումը առնելով եւ խանութների (տրաքտիր) թիւը սահմանափակելով, կրէդիտի դիւրութիւնով եւ ուրիշ միջոցներով ժողովրդին արբեցողութեան ունեցած հակումը արգիլելու։

«Րէֆօրմը նպատակ ունէր շրջաբերութեան մէջ միայն վերաթորւած (զտւած ու մաքուր) ալկոլի մուտքը թոյլատրել։ Վերջապէս, ժուժկալական կօմիտէների կազմութեամբ կառավարութիւնը ուզեց ժուժկալութեան համար մղւած պայքարին մէջ ռուս ընկերութեան ընտրելագոյն մասին գրաւել, այսինքն, Ռուսաստանում մշակների, գիւղացիների եւ գործաւորների նիւթական եւ բարոյական մակարդակը բարձրացնելու համար կատարւած ջանքերին մէջ։

Իբրեւ փորձ 1894 թւին արեւելեան 4 նահանգներում մտցուած րէֆօրմը, բարոյական եւ տնտեսական տեսակէտից այնպիսի արդյունքներ տւեց, որ կառավարութիւնը որոշեց, յաջորդաբար նոյնը տարածել եւ կայսրութեան հասարակ օրէնքի կարգը անցնել։

Պէտք է նկատել, որ գանձային նկատողութիւնները չեն որ րէֆօրմը թելադրած են. ֆինանսների նախարարութիւնը, ոգելից ըմպելիների արտադրութեան վրայ պատահական պակաս արժէքներ փորձելու չէր վարանում (եւ հասարակական ծանր գանձային ծանր կացութեան առաջ կարող էր վարանիլ). արբեցողութեան նուազումը միթէ միւս բոլոր ուղղակի կամ անուղղակի հարկերի մուտքերը աւելացնելու չէ՞ր։

Յուսացւածից աւելի արդիւնքներ քաղւած են. մաքուր ալկոլի վաճառումը, գինետներիթւին պակասեցումը, միօրինակ արժէքի հաստատութիւնը, համեմատական չափը, մի միայն կանխիկ վճարով ոգելից ըմպելիներ մատակարարւիլը ամենաօգտաւէտ ներգործութիւններ ունեցած են, նոյնիսկ ժողովրդի նիւթական պայմանների վրայ։ Այս յառաջադիմութիւնը ուրիշ տուրքերի կողմից գանձի հասոյթներին աւելացմամբը եւ նահանգներում, որտեղ խմիչքների մենաշնորհը տիրում է, խնայողական սնտուկներում պահեստի դրւած գումարների կուտակումովը հաստատւած է»։