Մարդկութեան ամենամեծ թշնամին

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱԼԿՈԼԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆ

Աշխատութեան պայմանների համեմատ, ալկոլականութեան աւելացած լինելու մասին խօսացած են Պելգիայի ներկայացուցիչը Vandervelde եւ Մոսկուայից D. A. Drill։ Առաջինը, ալկոլականութեան սարսափելի աճեցումը վերագրում է, պակասաւոր սննդառութեան, բնակութեան վատ պայմանների եւ մանաւանդ բարոյական դաստիարակութեան անբաւականութեան. իսկ վերջինը, մեղադրում է ուժասպառութիւնը, ձանձրոյթը, նուազ առողջապահիկ բնակարանները, վատառողջ սննդառութիւնը եւ ռոճիկի անբաւականութիւնը։

Vandervelde ի միջի այլոց ասում է. «Մատնանիշ են անում, որ ալկոլը, իրա տնտեսական սարսափելի հանգամանքներով գործաւորին հարկաւոր չէ դառնում. ստուգիւ, ալկոլը չէ տաքցնում, մտաւոր կարողութիւնները չէ սրում, չէ սնուցանում, յոգնած մարմինը չէ զօրացնում։

«Ճարտարարուեստի հետեւող գործաւորների զանազան կարգերին քննութեան են ենթարկած, որոշելու համար՝ թէ նրանցից ո՞րն աւելի ալկոլ է սպառում եւ ո՞րն նուազ։

Այս քննութեան արդիւնքները հետեւեալներն են. երկրագործ դասակարգից աւելի բարձր վարձք ստացող, սակայն համապատասխան բարոյական եւ մտաւոր զարգացում չունեցող ճարտարարուեստի գործաւորների մօտ, ալկոլի գործածութիւնը իրա ծայր աստիճանին է հասնում։ Մանաւանդ, այս այսպէս է տաժանելի, գարշելի եւ վատառողջ արհեստներում։ Ալկոլի հակում զօրեղացնում է «չար օրինակի փոխանցութեամբ, կապելաների հրապոյրով, գործ յանձնողների մեղսակցութեամբ, գիօղու (geniévre ) պարգեւներով կամ վճարներով, հաւաքումներով, ընկերութիւններով, խաղերով, խմիչք կոնծելու միակ նպատակով կազմւած մրցութիւններով»։

Սակայն, այն գործաւորների մօտ որոնց աշխատանքի օրը նուազ երկար է, վարձքը աւելի կանոնաւոր եւ մտաւորական մակարդակը աւելի բարձր, ալկոլի օգտակարութեան նախապաշարումները անհետանում են։ Այս գործաւորների թիւը հետզհետէ աւելանում է, պրօլէտարիայի կազմակեպութեան յառաջադիմութեան եւ ճարտարարուեստական տէխնիքայի կատարելագործութեան համեմատ։

Drill Մոսկուայի գործաւորների միջեւ ալկոլականութեան տարածւելու մասին ասում է. «Բացի օրգանիզմի վրայ ժառանգականութեան ազդեցութիւնից, թւում եմ ենթակայական երեւոյթները, օրինակ, յազումները, ուժասպառութիւնը, ձանձրոյթը, եւ այլն, որոնք մարդկային ոյժերը տկարացնում եւ մղում են ալկոլ գործածելու, որը միաժամանակ նրանց զօրեղացնում է։ Մեքենականութեան չափազանց զարգացումը, գործաւորի ուժասպառութեան պատճառ է դառնում։ Գործաւորները րոպէապէս մի քիչ ոյժ ստանալու համար ալկոլ խմում են։ Սրանք եւ ուրիշ գործաւորներ, երբոր աշխատանք չեն գտնում, ալկոլամոլների գլխաւոր մասն են կազմում։

Հեղինակը գործաւորների եւ մանրավաճառների կեանքի վրայ ուշադրութիւն է հրաւիրում։ Նրանց բնակարանները, որոնց վարձքը բաւական բարձր է, առողջապահիկ բոլոր պայմաններից հեռու են գտնւում։ Այս խեղճ արարածները ուրիշներից աւելի հարկ են վճարում։ Հեղինակը յիշում է գերմանացի Դոկտոր Bomertի ատենաբանութիւնը։ Այս վերջինը, մի քննութեան մէջ ցոյց է տւած, որ այն գործաւորները, որոնք աւելի լաւ սնած էին եւ որոնց սնունդը նուազ թանկ էր արժում, ընդհանրապէս նուազ ալկոլ գործածում էին»։

Կառավարութիւնը պարտաւոր է միջամտել, քաղաքացիների բարոյական եւ ֆիզիգական վիճակը բարւոքելու համար։ Պարտաւոր է լաւ օրէնքներ սահմանել, գործաւորների աշխատութեան վարձքը կանոնաւորելու համար, նրանց վարժութեան համար դպրոցներ հիմնել, մի խօսք, գործաւոր դասակարգի կեանքը աւելի հեշտացնելու ջանալ»։

Ալկոլականութեան այս ծաւալումից ու վտանգներից ի՞նչ պէտք է եզրակացնել։ Օտար ներկայացուցիչները գրէթէ համաձայն են այս կէտի վրայ՝ թե փրկութիւնը կատարեալ ժուժկալութեան մէջ է։ Նրանց համար, ալկոլականութիւնը առանց պատճառի մի մոլութիւնը է։