Մարդկութեան ամենամեծ թշնամին

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱԼԿՈԼԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ ԳԻՒՂԱՏԷՐԵՐԻ ԴԵՐԸ

Le comte de Vincelles (Կօնկարնօյից). Գիւղացիներին եւ գործաւորներին ժուժկալութեան վարժեցնելու համար, առաջին բանը նոյն իսկ գիւղատիրոջ ժուժկալ լինելն է։

Պայքարի դժուարութիւնը եւ վտանգի մեծութիւնը ցոյց տալու համար Պ. դը Վէնսէլ հետեւեալ բնորոշ դէպքը յիշում է. տուփով սարդին ձուկեր պատրաստող գործարանը ընդհանրապէս ձկնորսին արաղով (կէս լիդր, որ արժէ 25 սանտիմ) պարգեւ է վճարում եւ սրա փոխարէն ձկնորսը նրան տալիս է 5 % աւելի ձուկ։ Դադրեցրէ՛ք արաղը, դուք դադրեցնելու էք աւելորդ ձուկը։ Կօնկարնօյի 22 գործարանները 5 ամսւայ ձկնորսութեան համար 35, 000 ֆրանք արժողութեամբ արաղ պարգեւ տւած են։

Տեղեկատուն յայտնում է, որ գինետների թիւթ 500, 000 է, այսինքն 76 բնակչի համար եւ կամ 30 չափահասի համար 1 գինետուն։ Էօր նահանգում 3 չափահասի համար մի գինետուն կայ։

Տեղեկատուն իբր անհատական ազդեցութեան միջոց մասնաւորապէս յիշում է, 1 Չափաւորութեան դէպքում յաւելւածական մի պարգեւ տալ։ 2 Ամէն անգամ որ կարելի լինի, կիրակնօրեայ ծախսից արգիլելու համար վարձքերը երկուշաբթի օր վճարել։ 3 Զբօսեցնող կամ կրթող դասախօսութիւններ կազմել։ 4 Խաղերը քաջալերել, նրանց յատուկ մի վայր յատկացնելով։ 5 Հողը վաճառել, այս հողերի վրայ ալկոլի վաճառումի դէմ արգելիչ պայմաններով։ 6 Թաղապետների վրայ ազդել, որոնք իրաւունք ունին գինետները փակել։ 7 Ժողովրդական ճաշարաններ ստեղծել, այնտեղ վաճառելով ալկոլ չը պարունակող ըմպելիքներ։