ՍԱՀՄԱՆՔ ԵՒ ՏՐԱՄԱՏՈՒԹԻՒՆՔ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1 Հանդերձ Աստուծով առաջիկայ տեսութիւն

ԵԱՒԹՆԵՐՈՐԴ

2 Հասարակութիւն տարբերութեան եւ յատկի՝ եթէ տարբերութիւն հասարակաբար ստորոգի որոց ստորոգին, նոյնպէս եւ յատուկ, եթէ միշտ առընթեր գոն որոց ստորոգին։ 3 Զանազանութիւն տարբերութեան եւ յատկի՝ եթէ տարբերութիւն յոլով տեսակս պարունակէ, իսկ յատուկն մի։ 4 Եթէ տարբերութիւն ոչ հակադարձի տեսակի, իսկ յատուկն հակադարձի։