ՍԱՀՄԱՆՔ ԵՒ ՏՐԱՄԱՏՈՒԹԻՒՆՔ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1 Աստուծով հանդերձ (առաջիկայ տեսութիւն)

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ

2 Հասարակութիւն տեսակի եւ պատահման ըստ յոլովիցն ստորոգիլ։ 3 Զանազանութիւն տեսակի եւ պատահման, եթէ տեսակ ի ներ զինչէին ստորոգի, իսկ պատահումն ի ներ որպիսիինչէին։ 4 Եթէ տեսակ բնութեամբ յառաջագոյն է պատահմանցն, իսկ պատահմունքն վերջագոյնք։