Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, Դ հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն իրականացուել է  Գալուստ Կիւլպէնկեան
հիմնարկութեան նիւթական աջակցութեամբ
ՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆ, Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան.

Չորրորդ հատոր, Դէպի Իրապաշտներ, Երուսաղէմ, 1956