Խղճմտանքի ձայներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԱԳԴԱՂԻՆԷ
Դ


Բազմութիւն մը աղտոտ ու ստորին մարդոց կը խռնուէր դրանը առջեւ. գողեր, մարդասպաններ կային անոնց մէջ. ամենքը կը հրմշտկէին իրար, առաջ անցնելու ջանքով մը, կը լեցուէին իրարու վրայ` հետաքրքիր: Յետոյ ոստիկաններ եկան թուղթ ու կաղամար ձեռքերնին, կատարուած ոճիրը արձանագրելու համար:

Քովիններուս հարցուցի այս հաւաքումին պատճառը:

Աղջիկ մը զարկին սա տանը մէջ, ըսին ինծի:

Նախազգացումս որ բնաւ չի խաբեր, զիս դող հանեց. միջոց մը գտայ ճեղքելու այս մարդերէ ձեւացած պատնէշը: Վեր վազեցի իսկոյն, մեր չորրորդ յարկի պզտիկ խուցը. տնեցիները հոն հաւաքուեր էին. բժիշկ մը վերջին պահուն եկած, անկողնին վրայ ծռած էր:

Հոդ, այդ անկողնին վրայ տարածուած տեսայ զինքը վերջին անգամ: Իր սովորութեան հակառակ ամբողջ ճերմակներ հագած էր, ձիւնաթոյր ու շլացուցիչ. ու միայն լանջքին վրայ ձախ կողմը շապիկը կարմրած էր պզտիկ բոլորակով մը, այդ անբծութեան վրայ բացուած վարդի մը պէս:

Զիս տեսնելուն ժպիտ մը դժուարաւ գծագրուեցաւ իր դէմքին վրայ: Բժիշկը անյոյս վճռեց անոր վիճակը: Ինքը հաղորդութիւն առնելու փափագ յայտնեց ու մէկ երկու հոգի իսկոյն եկեղեցի վազեցին, բայց տէրտէրը մերժեց գալ:

Յետոյ մահը վրայ հասաւ. դանդաղ, հանդիսաւոր ու մռայլ բանը, վերարկուն` ուր Նախախնամութիւնը հոգածու ձեռքով փաթթեց բոլորեց այս աղջիկը, որուն` մարդոց ճղճիմ հաշիւները ու սխալ դատաստանը ամեն սփոփանք զլացեր էին Աստուծոյ անունով:

Իր պզտիկ քրոջմէն ու եղբօրմէն զատ ոչ ոք անոր անունը տուաւ մէյ մըն ալ: