Մահուան ծաղիկներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն իրականացուել է  Գալուստ Կիւլպէնկեան
հիմնարկութեան նիւթական աջակցութեամբՅակոբ Օշական, Մահուան ծաղիկներ, Կ. Պոլիս, 1920 (այլ հրատարակութիւն՝ Յակոբ Օշական, Երկեր, Անթիլիաս, 1998, էջ 433-485)։