Արձակ էջեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԸՂԵՂՆԵՐ

Ըղեղներ կան, որոնք սպունգներ են, որ ուրիշին հիւթը կը ծծեն. մէկ սեղմումով կը դատարկես զանոնք. անոնք միջակներու ըղեղներն են։

Ըղեղներ կան, որոնք մագաղաթներ են, որոնց վրայ փետրագրիչն է գրած եւ պողպատեայ գրիչը չի կրնար ջնջել, զանոնք ժամանակը միայն պիտի եղծանէ. կրօնամոլներուն ըղեղներն են։

Ըղեղներ կան, որոնք լեղիի պարկիկներ են. ծծել ուզողին շրթներուն վրայ ժահրաբոյր կը պատռին. անոնք չարերուն ըղեղներն են։

Ըղեղներ կան, որոնք աղիքներ են. եւ ընդունակ են ստամոքսի սնունդը միայն պարունակելու. անոնց մէջ գաղափարը ժանտատենդէ կը վարակուի. անոնք «շուկայիկ»ներու եւ խուժաններու ըղեղներն են։

* * *

Ըղեղներ կան, որոնք աւազակոյտեր են, անձրեւը, զոր անյագօրէն կը ծծեն՝ Արեւը միայն կրնայ չորցնել. անոնք բարիներուն ըղեղներն են։

Ըղեղներ կան, որոնք վառօդամաններ են, զոր կայծ մը բաւական է պայթեցնելու, եւ արիւնը բաւական է մարելու. անոնք հերոսներուն ըղեղներն են։

Ըղեղներ կան, որոնք ադամանդներ են, առանց ուրիշէ մը լոյս ծծելու՝ լոյս կ՚արտաբխեն, անոնք ո՛չ կը ծռին, ո՛չ կը գծուին, այլ կը փշրին, բայց չեն մարիր, անոնք բանաստեղծներուն ըղեղներն են։

Ըղեղներ կան, որոնք աշխարհներ են՝ միշտ արեւներու շուրջը դարձող. էակներու լեգէոններ կ՚ապրեցնեն. իրենց ծնունդն անծանօթ է՝ ինչպէս նաեւ իրենց վախճանը. անոնք Յաւիտենականութեան կը պատկանին, անոնք հանճարներու ըղեղներն են։

Ըղեղ մըն ալ կայ, զոր միւս ըղեղները կը մերժեն եւ սիրտը կ՚ընդունի եւ որուն անունը դեռ Սփինքսին բերանն է։ Ան Աստուծոյ ըղեղն է։

6 յուլիս