ՍԱՀՄԱՆՔ ԵՒ ՏՐԱՄԱՏՈՒԹԻՒՆՔ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1 Աստուծով հանդերձ (առաջիկայ տեսութիւն )

ՈՒԹԵՐՈՐԴ

2 Հասարակութիւն տարբերութեան եւ պատահման՝ եթէ ի վերայ յոլովիցն ասիլ. եթէ առ անանջատական պատահմունսն միշտ եւ ամենայնին առ գոլ։ 3 Զանազանութիւն տարբերութեան եւ պատահման՝ եթէ տարբերութիւնք պարունակեն եւ [ոչ] պարունակին [1], իսկ պատահմունքն պարունակեն եւ պարունակին. եթէ տարբերութիւնք զառաւելն եւ զնուազն ոչ ընդունին, իսկ պատահմունքն ընդունին։[1]     Հայ. չիք ոչ. վերականգնում ենք ըստ Պորփիւրի Ներածութեան բնագրի.