Աղցմիք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բ. ԱՆՑՔ

 

Ընդ լերինս Ալպեան սահեալ

Անցանեմ ի Գաղղիա.

Ցրտահար եւ տուայտեալ

Անփառագեղ՝ գամ, գոնեայ,

Եւ ծխին յոտն լերին

Մեքենայք որ եւ սուլեն,

Ուղեւորք խուժին, խռնին

Ի կառս կառս, եւ ճեպեն:

Ի Փարի՜զ, ո՛հ, ի Փարի՜զ,

Յազատութեանն յորորան,

Ի սո՜ւրբ սիրոյ հայրենիս՝

Ուր պա՜ր յաւէրժ եւ խրախճան,

Ընդ քարշ տանիմ զոսկերս իմ՝

Մազապուր խզեալ զկապանս,

Հանգուցանել յաղքատին

Ի մերայոց օթեւան։

Tiens! կացեալ առ դուրս տան

Ձայնէ առ իս նուիրակ,

Եւ ես, յանգէտս ի մթան,

Կտրեմ զուղին խոտորնակ...

„Par ici, monsieur, par ici !! ... "

(Cinquante six, rue Richelieu)

- Hein! qu'est ce qu'il y a donc ?...

Merci !!!

A la choix !!! ... s'il vous plait !. ...

Այլ ես ի զէն յասպազէն

Վառեալ սիրոյ երկնային՝

Թափուր զհաղբս առդնեմ,

Լարեալս ինձ եւ թռչիմ

Ի մենացեալն Գրընել՝

Ուր եղբայր ցանգ ինձ մնայր,

Ուր սուրբ էին մուտ եւ ել՝

Եւ սէր իսկ ոչ հնանայր: