Աղցմիք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԲ. ԿԻԿՕՌԻԿՕ՜Օ՜Օ՜

«Կո՛ւտ, կո՛ւտ, կո՛ւտ, կո՛ւտ, կո՛ւտ»,

Մարին կուտ կուտայ

Ծի՜փ, ծի՜փ, ծի՜փ, ծի՜փ, ծի՜փ,

Ծիփծիփեմ նմա

               Մարին գայ եւ գգուի

               Սէր եռանդն յիս բորբոքի։

«Գողացա՛ն զձուս,

Ո՞ տայր ինձ որդիս,

Մինչ ես գամ ի թուխս՝

Յիս, որձա՛կ քա՛ջ, յի՛ս».

               Ասէ եւ կուտ կուտայ

               Եւ անդէն իսկ դառնայ:

Maчу, գէթ զերկուս

Ունիմ ես զձուս,

Իցե՞ն քեզ հերիք

Իմ այս երկուորիք:

„O, yes, please, very good“!

Ես ճեղն լեալ սորամուտ:

«Կո՛ւտ կո՛ւտ, կո՛ւտ, կո՛ւտ, կո՜ւղղղ»,

Մարին կուտ կուտայ

Յուռթի լիցի ուղխ

Արբեալ ես ցնա:

Եւ ի ձայն բարձր ազդոյ

Հնչեմ զիմ կիկօռիկօ: