Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1 Աստուծով հանդերձ (առաջիկայ տեսութիւն)

ՄԵՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ

2 Հասարակութիւն յատկի եւ պատահման, թէ ոչ առանց նոցա բաղկանան այնոքիկ՝ որոց նոքայն գոյանանն. եթէ է հանապազ առընթեր գոն երկոքեանն։ 3 Զանազանութիւն յատկի եւ պատահման, թէ յատուկ միում տեսակում գոյանայ, իսկ պատահումն յոլովից։ 4 Եթէ յատուկն հակադարձի տեսակի, իսկ պատահումն՝ ոչ երբէք։