Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, Ը հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն իրականացուել է  Գալուստ Կիւլպէնկեան
հիմնարկութեան նիւթական աջակցութեամբ
Յակոբ  Օշական,

Համապատկեր  արեւմտահայ  գրականութեան,

ութերորդ  հատոր Արուեստագէտ  սերունդ։

Յակոբ  Օշական Վկայութիւն,

Անթիլիաս-Լիբանան 1980։Սոյն  հատորը  կը  հրաարակուի  մեկենասութեամբ  Եգիպտահայ  բարերար
Աւետիս  Ն Չագըճեանի
ի  յիշատակ  իր  անմոռանալի  Տիկնոջ
Վերժին  Չագըճեանի
որ  երջանկութիւնն  ունեցած  է  աշակերտելու
տաղանդաւոր  գրագէտ  եւ  մեծանուն  քննադատ
Յակոբ  Օշականի