Ճշմարտացի պատմություն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԲՐԱՀԻՄ ԽԱՆԻ ՀԱՐՁԱԿՈՒՄԸ ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՎԱԼԻԻ ՀԵՏ ԳԱՆՁԱԿԻ ՎՐԱ ՈՒ ՄԵԼԻՔ ՄԵՋՆՈՒՆԻ ՍՊԱՆՎԵԼԸ

Իբրահիմ խանը լսելով զորավարիՌուսաստան վերադառնալու մասին՝ նամակ է գրումՀերակլ խան վալիին՝ թե. «Քանի որ Թիֆլիսիավերման ու այս բոլոր արյունահեղություններիպատճառը Գանձակի Ջավադ խանն ու Ջրաբերդի ՄելիքՄեջնունն էին, դու Վրաստանի զորքով, ես էլ՝Ղարաբաղի, ե՛կ միասին հարձակվենք Գանձակի վրա ուպատժենք նրանցե:

Հերակլ խանը մեծ բանակով գնում էԳանձակի կողմերը: (98ա) Իբրահիմ խանն էլ իր հերթին էբանակով շարժվում դեպի այն կողմերը: Գանձակիամրոցը պաշարում են եւ որոշ ժամանակ անց այնգրավում: Մելիք Մեջնունը սպանվում է, իսկ Ջավադխանը անձնատուր է լինում եւ իր որդուն ու քրոջըորպես պատանդ հանձնում Իբրահիմ խանին: