Ճշմարտացի պատմություն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԶԼԲԱՇ ԶՈՐՔԻ ԴԱՐԱՆԱԿԱԼ ՀԱՐՁԱԿՄԱՆ ԱՆՀԱՋՈՂ ՓՈՐՁԸ

Մի քանի օր անց կողմերը հանդարտվում են: Հեծյալ ու հետեւակային գիշատիչ խմբեր ենուղարկվում Ղարաբաղի ու հարեւան շրջանները, որոնքալան-թալանի են ենթարկում Ռուսաստանին հավատարիմբնակչությանը եւ սարսափելի ավերածություններգործում այդ վայրերում: Աբաս Միրզան ու ղզլբաշներըչեն հանգստանում մինչեւ որ ամեն-ինչ չենքանդում-ավերում՝ վրեժ լուծելով իրենց հին վերքերիհամար:

Այդ ընթացքում լուրեր են տարածվում, թեՇուշի բերդի բնակիչները Խալֆալու գետի կողմիցդուրս գալով, սննդամթերք հայթայթելու նպատակով այսու այն կողմ են ցրվում ու շրջակայքի բերքըհավաքելով, քիչ-քիչ ամրոց են տանում: (128ա) ՄեհդիՂուլի խանն ու Ամիր խան սարդարը իրար հետխորհրդակցելով՝ որոշում են. «Գորիսի գործումթերացանք ու թուլություն հանդես բերեցինք՝ դրահամար կշտամբանքի արժանանալով, այժմ հարմար պահն է[շահին] ծառայություն մատուցելու: Փառապանծբանակից մի զորագունդ վերցրած գնանք Խալֆալու գետիկողմը, որտեղ գտնվում է անառիկ ամրոցի ելեւմուտիճանապարհը: Այնտեղ դարան մտնենք ու փորձենք բռնելպարենի համար դուրս եկած մարդկանց, որից հետոամրոցի վրա կգրոհենք ու այն կգրավենքե:

Իրենց այս նախաձեռնության մասինհայտնում են թագաժառանգին ու այնպեսպայմանավորվում, որ նրանց դարան մտնելուց հետոթագաժառանգը եւս գիշերը հրետանին ամրոցին մոտեցնի, եւ առավոտյան երկու կողմից գրոհեն բերդի վրա ու այննվաճեն:

Այնուհետեւ Ամիր խան սարդարն ու ՄեհդիՂուլի խանը սարբազների չորս զորագնդերով եւՂարաբաղից ու այլ վայրերից հավաքված հեծյալների 2000հոգանոց խմբով գիշերը գնում, դարան են մտնումԽալֆալու գետի մոտակայքում՝ Խաչենի դարպասից ոչհեռու:

Նրանց գնալուց հետո նենգիշխանավորներից մի քանիսը, որոնք վերոհիշյալխաների թշնամիներից էին, պատեհ առիթ գտնելով, ԱբասՄիրզային հասկացնում են. «Ամրոցի ռուսները այնքանշատ չեն եւ եթե Դուք նրանց [Ամիր խանին ու ՄեհդիՂուլիին] փոքր-ինչ օգնեք թնդանոթով ուռազմամթերքով, ամրոցն անկասկած կգրավվի: Ամրոցիբնակչության ողջ գույքն ու հարստությունը, ԱղաՄուհամմադ շահի գանձարանը, որ այնտեղ է գտնվում, բանակի ալան-թալանին կենթարկվի ու շահի մոտ նրանցանունը կբարձրանաե:

Այս խոսքերը Աբաս Միրզայի վրա իրենցազդեցությունն են ունենում, եւ նա հրաժարվում էթնդանոթ ու զորք ուղարկել:

Վերոհիշյալ խաները նախորդ օրվապայմանավորվածության համաձայն, լուսաբացին (128բ)աղմուկ-աղաղակով հարձակվում են պարենի համարամրոցից դուրս եկած մարդկանց վրա: Ամրոցաբնակ այդթշվառների մի մասին գերեվարում են, մի մասին էլսրով ու հրազենով կոտորելով գրոհում ամրոցի վրա:

Գյանջոմ Աղա Խանդամիրովը, որն այնժամանակ ղալաբեկի պաշտոնն էր վարում, բացում էհողով ամրացված դարպասը, երկու ջոկատով [ամրոցից]դուրս գալիս եւ նրանց հետ կռվի բռնվում: Պարենհայթայթողների մի մասը հարմար պահը որսալով՝պարիսպների վրայով ամրոց է մտնում: Գյանջոմ Աղանամրոց է վերադառնում, դարպասը նորից հողովամրացնում ու կռիվը շարունակում արդեն պարսպի ուաշտարակի վրայից: Իրանցի հետեւակայինները որքան էլջանում են բարձրանալ ամրոցի պարիսպներն ի վեր, հրազենով ետ են մղվում: Բերդի հայերին, որոնք հոգովու սրտով ռուսների հետ էին, գնդապետը զենք էրբաժանել, ուղարկել պարիսպների վրա, եւ նրանքխիզախորեն կռվում էին: Մարտը շարունակվում էարեւածագից մինչեւ կեսօր: Աբաս Միրզան օգնությանչի հասնում, դեռ ավելին մարդ է ուղարկում՝ մարտըդադարեցնելու ու վերադառնալու հրամանով, որից հետովերոհիշյալ խաները ձեռնունայն ետ են դառնում իրենցբանակատեղին: