Ճշմարտացի պատմություն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՎԱՂԻՖԻ ՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հին թշնամության պատճառով Մուհամմադբեկը, այն ժամանակահատվածում, երբ վարում էրՂարաբաղի խանի պաշտոնը, հարմար պահից օգտվելով, [Մոլլա Փանահին] որդու՝ Ալի Աղայի հետ մահապատժի էենթարկում...

Ասում են, որ երբ նրան որդու հետսպանելու էին տանում, որդին հարցնում է. «Հայրի՛կ, մեզ ու՞ր են տանումե:

Հայրը պատասխանում է. «Այնտեղ, ուր մենքշատերին ենք ուղարկելե...