Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԶՊՏՂԱԲԵՐՈՒԹԵՆԷ ԲԱՐԻ ԳՈՐԾՈՑ ԵՒ ԶՓՈՅԹ ՍՊԱՌԵՑՄԱՆԷ ՆՈՐԻՆ

Լուսաբեր ցըրօնքն իմ վարդի,
Յանկեան այգւոյն, անկեալ բարդի,
Ցաւ եղեւ յո'յժ խըղճոյս արդի,
Զիս ըսփոփել ո'չ ոք մարթի.
Մի' թափիր, վա'րդ,
Մի թափիր, արդ,
Մի' առներ զիս իսպառ անզարդ,
Զի ծընանիմ, քե'ւ սընանիմ,
Սիրով քոյով առ լընանիմ:

Ի կէտ գարնանս այս զուարճալից,
Բարեժամ յոյժ եւ բարելից,
Մի' առներ իսպառ ցաւալից,
Ըզսիրահարս քո սըգալից.
Մի' թափիր, վա'րդ,
Մի' թափիր, արդ,
Մի' առներ զիս իսպառ անզարդ,
Զի ծընանիմ, քե'ւ սընանիմ,
Սիրով քոյով առ լընանիմ:

Գայ այգեպանն` իբրեւ ըզգող,
Դիտէ առ վարդն լուսափողփող,
Ըզվարդն առեալ, փուշն ինձ եթող,
Արար զիս յոյժ սըրախողխող.
Մի' թափիր, վա'րդ,
Մի' թափիր, արդ,
Մի' առներ զիս իսպառ անզարդ,
Զի ծընանիմ, քե'ւ սընանիմ,
Սիրով քոյով առ լընանիմ:

Ո'վ այգեպան, է~ր վաղվաղես,
Ըզսիրտս իմ արեամբ շաղախես,
Արդ, մի' լինիր ճիշտ եւ ըռիշտ,
Զի, մի' անկցիս դու միշտ ի վիշտ.
Մի' թափիր, վա'րդ,
Մի' թափիր, արդ,
Մի' առներ զիս իսպառ անզարդ,
Զի ծընանիմ, քե'ւ սընանիմ,
Սիրով քոյով առ լընանիմ:

Գամ արագ առ քեզ հասանեմ,
Լալով զցաւս իմ արտասանեմ,
Մինչ հընչէ հողմըն սաստկագին,
Զարհուրիմ յոյժ եւ սասանիմ.
Մի' թափիր, վա'րդ,
Մի' թափիր, արդ,
Մի' առներ զիս իսպառ անզարդ,
Զի ծընանիմ, քե'ւ սընանիմ,
Սիրով քոյով առ լընանիմ: