Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԶԱՅԼԱԲԱՆՈՒԹԵՆԷ

Ես եմ ցըրօղ դանդաղանաց եւ զբաղանաց,
Եղեալ երկրորդ իբր հեղինակ աշակերտաց,
Ցանկալի եմ չարաց, բարեաց, իսկ եւ կուրաց,
Ո'չ տամ վընաս երբէք ոգեաց եւ իրանաց:

Նըւաստագոյն հէգ ծառայից ձերոց նըման,
Զարթուցանեմ զձեզ ի քնոյ առ ըզբօսան,
Յուշից ձերոց փախուցանեմ զընդդիմակայն,
Եւ յորդորեմ ըստէպ-ըստէպ յիղձ բընական: