Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի ՄՈՒՏՆ ԳԱՐՆԱՆ, ՀՐԱՒԻՐՈՒՄՆ ԽՆԴՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԶԱՐԹՉԻԼՆ Ի ՔՆՈՅ ԼՈՒՍՆԱՀԱՒՈՅՆ


Ո~հ, ի գալ գարնան, այգիքն ամէն բերկրեցան,
Զա'րդ ըզգեցեալ բերկրեցան, ո~հ,
Թռչունքն ամէն երամ-երամ գա'ն սիրով, գա~ն,
Գա'ն սիրով, գա'ն, ո~հ:

Ա~հ, արի' պիւլպիւլ, փութա' յայգին խայտալով,
Ընթա', սէ'ր իմ, խայտալով, ո~հ,
Մինչդեռ հընչէ առաւօտեանն հո'վ, սէ'ր իմ, հո'վ,
Հո'վ, սէ'ր իմ, հո'վ, ո~հ:

Ա~հ, ձայն քո զարթոյց զիս ի քընոյ եւ յարոյց,
Որոտացեալ զիս յարոյց, ո~հ,
Պաղատողիս, արդէն, ըզքեզ ցո'յց, սէր իմ, ցո'յց,
Ցո'յց, սէ'ր իմ, ցո'յց, ո~հ:

Ա~հ, ճիչ բառնալով աղաղակես զօրն ի բուն,
Հանդիսացեալ զօրն ի բուն, ո~հ,
Հերքես ի քէն ըզհանգըստեան քո'ւն, սէ'ր իմ, քո'ւն,
Քո'ւն, սէր իմ, քո'ւն ո~հ:

Ո~հ, րամեալ ի մի զթերթըս վարդից հաւաքես,
Բարդեալ առ քեզ հաւաքես, ո~հ,
Բոլորեալ կազմես օթարան քեզ, սէ'ր իմ, քե'զ,
Քե'զ, սէ'ր իմ, քե'զ, ո~հ:

Ո~հ, կաքաւաձայն շուրջքն ի լերանց յորդեցան,
Առատապէս յորդեցան, ո~հ,
Առ վարդենիդ քո խաղացեալ գան, սէր իմ, գա'ն,
Գա'ն, սէ'ր իմ, գա'ն, ո~հ: