Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԶՊԱՐԿԵՇՏՈՒԹԵՆԷ

Ե'մ արժանի բիւր գովեստից, զի հրանիւթիցն եմ համազգի,
Եւ բիւր բարեաց պատճառ լինիմ, զիս ունողացն ամենայնի,
Ըզմարմնական կեանս երկարեմ, որ ձեզ թըւի անհընարին,
Եւ ի փառացն որք զրկեցայք, հասուցանեմ զձեզ անդ ձըրի:

Ճարտարք համայնք եւ քաջ գիտունք իմ օգնութեանըս կարօտին,
Եւ առանց իմ ո'չ ինչ կարեն, ո'չ մի բընաւ գործ առանձին,
Ո'չ օշարակք, եւ ո'չ իսկ դեղք ի խօթութիւն ինչ ներգործեն,
Թէ ո'չ եղէց ես ձեռընտու` ըստ անշարժ վճռոյն աստուածային:

Թէ արտաքնոց եւ թէ ներքնոց, զգայրանաց եւ անդամոց
Տամ զօրութիւն ոգեաց բնաւիցն, քան ըզխոտոց եւ արմատոց,
Հեշտ եւ դիւրաւ կըրթեմ յիմաստս ի նուրբ իմացս խորին խընդրոց,
Առիթ լինիմ մեծի փառաց` ներհամայնից ժողովըրդոց: