Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԶՑՆԾՈՒԹԵՆԷ ԼՈՒՍՆԱՀԱՒՈՅՆ


Ի գալ գարնան եղանակին,
Երկիրս ամէն կանաչացաւ,
Եկեալ երգնակն էջ ի յայգին,
Ի տես վարդին առ փութացաւ:

Պայծառացեալ զնա գըտանէ,
Եւ զգեղ նորին իսկ վայելէ,
Թռչնոցն ամէն սիրով ձայնէ`
Եկա'յք, տեսէ'ք, վարդն իմ բացաւ:

Եդեմական դրախտին նըման,
Այգիքն ամէն վայելչացան,
Դաշտք եւ հովիտք իսկ ծաղկեցան,
Բաղձանք սըրտիս այսօր լըցաւ:

Աշխարհս ամէն բոլորովին
Փառազարդի նըման դրախտին,
Լըրումն առեալ քան ըզլուսին,
Նոր ի նորոյ պայծառացաւ:

Կըռունկն յերկնից գոչէ անոյշ,
Լըսօղքն ամէն մընան ապուշ,
Ծիծառն եկեալ առնէ մեզ յուշ,
Թէ օր սիրոյ ձեր մերձեցաւ: