Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԶԳԵՂԵՑԿՈՒԹԵՆԷ ԲՈՒՍՈՑ ԵՒ ՏՆԿՈՑ, Ի ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՈՋ ԲԱՑՈՒԵԼՈՑ, Ի ՄԽԻԹԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱԽՎԱՅՈՒԹԵԱՄԲ ՏՐՏՄԵՑԵԼՈՑ


Այդ լեռներու դէմ յանդիման դաշտերուն,
Դէ'պ զառ ի վեր, ե'ւ զառ ի վայր ձորերուն,
Շարունակեալ եւ վարսագեղ ծառերուն,
Արմաւենեաց, եղեւնեաց եւ սօսերուն.
Սիրահարեալ ի սէր նոցա կանչելով,
Հոյլք կաքաւուց առ մերձենան գոչելով,
Ի' վեր, ի' վայր ոստոստեն կարկաչելով,
Ներ հովանեաց մաքուր ծաղկանց թագչելով:

Ո~հ, թէ որպէս զարդարեցան միապէս,
Դաշտք եւ այգիք պայծառացեալք լուսապէս,
Խանդակաթեալ փութայր պիւլպիւլն յայս հանդէս,
Մատչիւր ի յերգս հառաչանաց, յոյժ պէս-պէս.
Սիրահարեալ ի սէր նոցա կանչելով,
Հոյլք կաքաւուց առ մերձենան գոչելով,
Ի' վեր, ի' վայր ոստոստեն կարկաչելով,
Ներ հովանեաց մաքուր ծաղկանց թագչելով:

Թըռչունքն իջեալ ի մէջ ծաղկանց թաւալին,
Թեւօք բաղխեալ ծափս հարկանեն քաղցրագին,
Իբրեւ զփեսայ ի յառագաստ մուծանին,
Բարձեալ ըզձայնս անտի մեղմով բարբառին.
Սիրահարեալ ի սէր նոցա կանչելով,
Հոյլք կաքաւուց առ մերձենան գոչելով,
Ի' վեր, ի' վայր ոստոստեն կարկաչելով,
Ներ հովանեաց մաքուր ծաղկանց թագչելով:

Մարգարտաձեւ շաղով լըցեալ շողշողին,
Մըրգամատոյց մարգագետինք լեռնային,
Շաղաթաթախ պայծառութեամբ փողփողին,
Առ որ իջեալ երամք հաւուց թեւապարին.
Սիրահարեալ ի սէր նոցա կանչելով,
Հոյլք կաքաւուց առ մերձենան գոչելով,
Ի' վեր, ի' վայր ոստոստեն կարկաչելով,
Ներ հովանեաց մաքուր ծաղկանց թագչելով: